Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Vítejte na stránkách agentury Akademie vzdělávání dospělých Náchod


Základním posláním agentury je podílet se na rozvoji a realizaci systému celoživotního vzdělávání. Obsah činnosti zahrnuje vzdělávací aktivity v oblasti ekonomiky, daní, finančního a mzdového účetnictví, práva, personalistiky a další.

Programy zvyšují a prohlubují kvalifikaci podle konkretních potřeb partnerů. Zaměřujeme se na včasné a věrohodné informace, naším cílem je vysoká kvalita služeb a snaha vyjít vstříc partnerům.

Aktuální oznámení pro návštěvníky:


05.12.2023

Advent 2023

Přejeme krásný adventní čas.

05.12.2023

Nový zákon o účetnictví - předpokládaná platnost od 1. 1. 2025

Upozorňujeme na připravovaný nový zákon o účetnictví, který má vejít v platnost 1. 1. 2025, zatím neprošel všemi legislativními procesy, předpokládáme uspořádání semináře v 2. pololetí roku 2024.

 

05.12.2023

Cyklus seminářů pro mzdové účetní ročník 2023/2024

Další přednáška Cyklu vzdělávání pro mzdové účetní 2023/2024 se uskuteční dne 15. 12. 2023 s panem lektorem p. Robertem Křepinským  na téma: Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2024.

Přednášky zařazené do Cyklu vzdělávání pro mzdové účetní, jsou označeny písmenem C.

POZOR! POZOR! POZOR! ZMĚNA!!! Termín a lektor lednové přednášky v rámci Cyklu vzdělávání mzdových účetních ročník 2023/2024 - původní termín 30. 1. 2024 a lektorka Ing. Růžena Klímová - nový termín středa 10. 1. 2024 a nový lektor Ing. Tomáš Smutný!!!

05.12.2023

Prezenční a on-line forma přednášek

Vážení klienti, naše přednášky pořádáme v přednáškovém sále Divadla Dr. J. Čížka (Beránku) v Náchodě a zároveň on-line formou prostřednictvím Microsoft Teams. Pokud se nemůžete zúčastnit prezenční přednášky a máte zájem o on-line formu, dejte nám, prosím, vědět nejpozději 5 dnů před konáním semináře.

PŘEJEME VŠEM PEVNÉ ZDRAVÍ A DOBROU MYSL!

 

Aktuální výpis našich seminářů:


Zákon o DPH v aktuálním znění a v předpokládaném znění roku 2024

Datum a čas: 06.12.2023 od 9:00 hodin (prezence v sále již od 8 hodin)

Místo konání: Přednáškový sál Divadla Dr. Josefa Čížka ( Beránek) v Náchodě nebo on-line seminář v Microsoft Teams - kombinovaný seminář prezenční a on-line dle zájmu účastníků.

Lektor/ka: Ing. Roman Škaloud, specialista na DPH v tuzemsku a zahraničí, dlouholetý zkušený lektor, pracovník Finančního ředitelství Hradec Králové

Cyklus vzdělávání pro mzdové účetní ročník 2023/2024

Datum a čas: 15.12.2023 od 9:00 hodin (prezence v sále již od 8 hodin)

Místo konání: Přednáškový sál Divadla Dr. Josefa Čížka ( Beránek) v Náchodě nebo on-line seminář v Microsoft Teams - kombinovaný seminář prezenční a on-line dle zájmu účastníků.

Lektor/ka: různí lektoři dle jednotlivých seminářů

C - Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2024

Datum a čas: 15.12.2023 od 9:00 hodin (prezence v sále již od 8 hodin)

Místo konání: Přednáškový sál Divadla Dr. Josefa Čížka ( Beránek) v Náchodě nebo on-line seminář v Microsoft Teams - kombinovaný seminář prezenční a on-line dle zájmu účastníků.

Lektor/ka: p. Robert Křepinský, člen Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP.

C - Kompletní aktualizace mzdové účtárny 2024 (POZOR změna lednového termínu pro předplatitele Cyklu vzdělávání pro mzdové účetní)

Datum a čas: 10.01.2024 od 9:00 - 14:00 hodin (prezence v sále již od 8 hodin)

Místo konání: Přednáškový sál Divadla Dr. Josefa Čížka ( Beránek) v Náchodě nebo on-line seminář v Microsoft Teams - kombinovaný seminář prezenční a on-line dle zájmu účastníků.

Lektor/ka: Ing. Tomáš Smutný, přední odborník v oblasti mezd a související legislativy – tato problematika je pro něj více než koníčkem, intenzivně se jí věnuje přes 15 let jako metodik a lektor veřejných školení.