Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Vítejte na stránkách agentury Akademie vzdělávání dospělých Náchod


Základním posláním agentury je podílet se na rozvoji a realizaci systému celoživotního vzdělávání. Obsah činnosti zahrnuje vzdělávací aktivity v oblasti ekonomiky, daní, finančního a mzdového účetnictví, práva, personalistiky a další.

Programy zvyšují a prohlubují kvalifikaci podle konkretních potřeb partnerů. Zaměřujeme se na včasné a věrohodné informace, naším cílem je vysoká kvalita služeb a snaha vyjít vstříc partnerům.

Aktuální oznámení pro návštěvníky:


08.04.2024

Cyklus seminářů pro mzdové účetní ročník 2023/2024

Přednášky zařazené do Cyklu vzdělávání pro mzdové účetní, jsou označeny písmenem C.

Další přednáška Cyklu vzdělávání pro mzdové účetní se uskuteční v pondělí dne 29. 4. 2024 na téma Zajímavé příklady zdanění pro mzdové účetní s paní lektorkou Ing. Ivou Rindovou. Těšíme se na Vaši účast.

08.04.2024

Prezenční a on-line forma přednášek

Vážení klienti, naše přednášky pořádáme v přednáškovém sále Divadla Dr. J. Čížka (Beránku) v Náchodě a zároveň on-line formou prostřednictvím Microsoft Teams. Pokud se nemůžete zúčastnit prezenční přednášky a máte zájem o on-line formu, dejte nám, prosím, vědět nejpozději 5 dnů před konáním semináře. Výjimečně pořádáme přednášky pouze on-line formou.

PŘEJEME VŠEM PEVNÉ ZDRAVÍ A DOBROU MYSL!

 

Aktuální výpis našich seminářů:


C - Zajímavé příklady zdanění pro mzdové účetní

Datum a čas: 29.04.2024 od 9:00 hodin (prezence v sále již od 8 hodin)

Místo konání: Přednáškový sál Divadla Dr. Josefa Čížka ( Beránek) v Náchodě nebo on-line seminář v Microsoft Teams - kombinovaný seminář prezenční a on-line dle zájmu účastníků.

Lektor/ka: Ing. Iva Rindová, dlouhodobě se profesně věnuje mzdové oblasti a zdaňování příjmů ze závislé činnosti, tuto problematiku také řadu let přednáší, je pravidelnou autorkou článků pro mzdové účetní.

C - Pracovní právo aktuálně - změny a problémy

Datum a čas: 29.05.2024 od 9:00 hodin (prezence v sále již od 8 hodin)

Místo konání: Přednáškový sál Divadla Dr. Josefa Čížka ( Beránek) v Náchodě nebo on-line seminář v Microsoft Teams - kombinovaný seminář prezenční a on-line dle zájmu účastníků.

Lektor/ka: JUDr. Petr Bukovjan, specialista na pracovní právo, člen redakční rady časopisu Práce a Mzda, člen Kolegia expertů AKV ‐ Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Mzdová účtárna na začátku léta 2024

Datum a čas: 17.06.2024 od 9:00 hodin (prezence v sále již od 8 hodin)

Místo konání: Přednáškový sál Divadla Dr. Josefa Čížka ( Beránek) v Náchodě nebo on-line seminář v Microsoft Teams - kombinovaný seminář prezenční a on-line dle zájmu účastníků.

Lektor/ka: PhDr. Dagmar Kučerová, zaměřuje se na oblast mzdového účetnictví a personalistiky, včetně legislativních novinek a aktuálních právních výkladů z této oblasti. Je redaktorkou serveru Podnikatel.cz.