Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Vítejte na stránkách agentury Akademie vzdělávání dospělých Náchod


Základním posláním agentury je podílet se na rozvoji a realizaci systému celoživotního vzdělávání. Obsah činnosti zahrnuje vzdělávací aktivity v oblasti ekonomiky, daní, finančního a mzdového účetnictví, práva, personalistiky a další.

Programy zvyšují a prohlubují kvalifikaci podle konkretních potřeb partnerů. Zaměřujeme se na včasné a věrohodné informace, naším cílem je vysoká kvalita služeb a snaha vyjít vstříc partnerům.

Aktuální oznámení pro návštěvníky:


23.11.2022

Seminář k Zákonu o DPH v aktuálním znění s výhledem do roku 2023 s Ing. Romanem Škaloudem - ZMĚNA TERMÍNU

Z naléhavých důvodů jsme nuceni změnit termín semináře z 21. 11. 2022 na pondělí 28. 11. 2022. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

23.11.2022

Cyklus seminářů pro mzdové účetní ročník 2022/2023

Další přednáškou Cyklu vzdělávání pro mzdové účetní -  ročník 2022/2023 bude přednáška  dne 13. 12. 2022 s panem lektorem Robertem Křepinským na téma: Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele v roce 2022 s výhledem na rok 2023. Přednáška bude probíhat prezenčně v Divadle Dr. Josefa Čížka (Beránku) i on-line prostřednictvím Microsoft Teams.

Přednášky zařazené do Cyklu vzdělávání pro mzdové účetní, jsou označeny písmenem C.

23.11.2022

Prezenční a on-line forma přednášek

Vážení klienti, pokud se nemůžete zúčastnit prezenční přednášky a máte zájem o on-line formu, dejte nám, prosím, vědět nejpozději 5 dnů před konáním semináře.

PŘEJEME VŠEM PEVNÉ ZDRAVÍ A DOBROU MYSL!

 

Aktuální výpis našich seminářů:


Zákon o DPH v aktuálním znění a výhled do roku 2023 POZOR!POZOR! ZMĚNA TERMÍNU z 21. 11. na pondělí 28. 11. 2022

Datum a čas: 28.11.2022 od 9:00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál Divadla Dr. Josefa Čížka ( Beránek) v Náchodě nebo on-line seminář v Microsoft Teams - případně kombinovaný seminář prezenční a on-line dle zájmu účastníků.

Lektor/ka: Ing. Roman Škaloud, Finanční úřad Hradec Králové

Cyklus vzdělávání pro mzdové účetní ročník 2022/2023

Datum a čas: 13.12.2022 od 9:00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál Divadla Dr. Josefa Čížka ( Beránek) v Náchodě nebo on-line seminář - případně kombinovaný seminář prezenční a on-line.

Lektor/ka: lektoři dle programu jednotlivých seminářů

C - Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele v roce 2022 s výhledem na rok 2023

Datum a čas: 13.12.2022 od 9:00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál Divadla Dr. Josefa Čížka ( Beránek) v Náchodě nebo on-line seminář v Microsoft Teams - případně kombinovaný seminář prezenční a on-line dle zájmu účastníků

Lektor/ka: pan Robert Křepinský, člen Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP, předseda Pracovní skupiny pro stanovení expozičních limitů v pracovním prostředí při Radě vlády pro BOZP