Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Vítejte na stránkách agentury Akademie vzdělávání dospělých Náchod


Základním posláním agentury je podílet se na rozvoji a realizaci systému celoživotního vzdělávání. Obsah činnosti zahrnuje vzdělávací aktivity v oblasti ekonomiky, daní, finančního a mzdového účetnictví, práva, personalistiky a další.

Programy zvyšují a prohlubují kvalifikaci podle konkretních potřeb partnerů. Zaměřujeme se na včasné a věrohodné informace, naším cílem je vysoká kvalita služeb a snaha vyjít vstříc partnerům.

Aktuální oznámení pro návštěvníky:


09.11.2020

Semináře

Semináře, které jsou součástí Cyklu seminářů pro mzdové účetní (cenově zvýhodněný balíček) mají označení C. Přihlašovat se můžete i na jednotlivé semináře tohoto Cyklu.

09.11.2020

Semináře v podzimním a zimním období 2020/2021

Cyklus seminářů pro mzdové účetní ročník 2020/2021 a další naše semináře - stále sledujeme vládní opatření a celou epidemiologickou situaci, nejméně do 12. 12. 2020 je pozastavena realizace prezenčních seminářů, připravili jsme pro Vás on-line formu seminářů (webináře).

PŘEJEME VŠEM PEVNÉ ZDRAVÍ A DOBROU MYSL!

 

Aktuální výpis našich seminářů:


Aktuální znění zákona o DPH a výhled do roku 2021 - POZOR POZOR POZOR - seminář přeložen na 28. leden 2021

Datum a čas: 30.11.2020 od 9.00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě

Lektor/ka: Ing. Roman Škaloud, specialista na DPH v tuzemsku a zahraničí, dlouholetý zkušený lektor

Řádná dovolená od roku 2021 a její aplikace v praxi

Datum a čas: 10.12.2020 od 9.00 hodin - 13.00 hodin

Místo konání: on-line seminář - podle aktuální situace v omezení Vlády ČR

Lektor/ka: PhDr. Dagmar Kučerová, zaměřuje se na oblast mzdového účetnictví a personalistiky, včetně legislativních novinek a aktuálních právních výkladů z této oblasti. Je redaktorkou serveru Podnikatel.cz, kde publikuje články převážně z oblasti pracovněprávní a d

Účetní závěrka podnikatelů pro rok 2020

Datum a čas: 14.12.2020 od 9.00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě nebo on-line seminář - podle aktuální situace v omezení Vlády ČR

Lektor/ka: Ing. Lenka Dovořáková, daňová poradkyně, členka odborných sekcí KDP ČR a členka KCÚ, Praha

Cyklus vzdělávání pro mzdové účetní ročník 2020/2021

Datum a čas: 16.12.2020 od 9.00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě nebo on-line seminář - podle aktuální situace v omezení Vlády ČR

Lektor/ka: různí lektoři dle plánu seminářů

C - Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Datum a čas: 16.12.2020 od 9.00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě nebo on-line seminář - podle aktuální situace v omezení Vlády ČR

Lektor/ka: pan Robert Křepinský, člen Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP, předseda Pracovní skupiny pro stanovení expozičních limitů v pracovním prostředí při Radě vlády pro BOZP, odborný