Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

C - Pracovní právo aktuálně - změny a problémy


Datum a čas: 29.05.2024 od 9:00 hodin (prezence v sále již od 8 hodin)

Místo konání: Přednáškový sál Divadla Dr. Josefa Čížka ( Beránek) v Náchodě nebo on-line seminář v Microsoft Teams - kombinovaný seminář prezenční a on-line dle zájmu účastníků.

● Aktuality z pracovního práva – jak daleko je další novela zákoníku práce (valorizační mechanismus minimální mzdy; zrušení povinnosti vypracovat rozvrh čerpání dovolené; kolektivní vyjednávání atd.); změny v zákoně o zaměstnanosti od 1. 7. 2024 (zejména v oblasti zaměstnávání cizinců); konsolidační balíček a odvod pojistného z DPP nakonec až od 1. 1. 2025?; výhled do budoucna (návrh tzv. flexinovely zákoníku práce). 

● Pracovní doba – kde hraje roli a kde ne; délka (stanovená týdenní, kratší a zkrácená). Rozvržení pracovní doby – rovnoměrné, nerovnoměrné včetně pružného rozvržení a v režimu práce na dálku; jak u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Problémy nerovnoměrného rozvržení pracovní doby – vyrovnávací období a tzv. fond pracovní doby; skrytá práce přesčas; nesprávná kumulace více rozvrhů; vazba na překážky v práci a dovolenou (jak posuzovat a počítat). Rozdíly mezi jednotlivými pracovními režimy, evidence pracovní doby a její význam. Doba odpočinku – mezi směnami, v týdnu, přestávky v práci na jídlo a oddech. Práce přesčas – limity, nařízení, komepnzace; mzda plat s přihlédnutím k práci přesčas apod. Pracovní pohotovost atd.

● Další chyby a problémy – dovolená v polovině kalendářního roku; upozornění na nejčastější problémy spojené s právní úpravou překážek v práci (na straně zaměstnance i zaměstnavatele) atd.

● Aktuální soudní judikatura – přehled zajímavých rozhodnutí vyšších soudů.

 

Lektor/ka: JUDr. Petr Bukovjan, specialista na pracovní právo, člen redakční rady časopisu Práce a Mzda, člen Kolegia expertů AKV ‐ Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Cena: 1 900,- Kč nově nejsme plátci DPH (platba bezhotovostně po vystavení a zaslání faktury nebo na místě hotově)

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené a zaslané faktury na základě Vaší objednávky

Přihláška na seminář:


**Pokud někdo z účastníků má zájem o online seminář, prosím napište k jménu – online seminář.