Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Cyklus vzdělávání pro mzdové účetní ročník 2020/2021 - pokračujeme dalším webinářem v březnu 2021


Datum a čas: 22.03.2021 od 9.00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě nebo on-line seminář - podle aktuální situace ve vládních opatřeních ke koronaviru

23. 9. 2020     Mzdové a personální novinky - Vývoj programu antivirus po 31. 8. 2020, podpora zaměstnanosti v souvislosti s COVID-19. Další důležité informace v personální a mzdové oblasti s přihlédnutím ke změnám v zákoníku práce od 30. 7. 2020 a 1. 1. 2021 - lektor p. Zdeněk Křížek, Praha

19. 10. 2020   Podzimní aktuality mzdové účtárny - lektorka PhDr. Dagmar Kučerová, Luhačovice  ZMĚNA TERMÍNU 19. 11. 2020 - on-line seminář

23. 11. 2020   Daň z příjmů FO - novinky - lektor Ing. Jan Vorlíček, Hradec Králové    on-line seminář

16. 12. 2020   Pracovně lékařské služby 2020/2021 - lektor p. Robert Křepinský, Hradec Králové on-lene seminář

28. 1. 2021     Změny v oblasti mzdové agendy v roce 2021 - lektorka Ing. Růžena Klímová, Praha POZOR ZMĚNA TERMÍNU 15. 1. 2021 on-line seminář

22. 2. 2021    Cestovní náhrady v roce 2021 - lektorka p. Květoslava Novotná, Brno   on-line seminář

22. 3. 2021    Zdravotní pojištění v roce 2021 - lektor Ing. Antonín Daněk, Vsetín

26. 4. 2021    Důchodové pojištění v praxi roku 2021 - lektorka JUDr. Jana Laumannová, Praha

25. 5. 2021    Pracovní právo v roce 2021 - lektro JUDr. Petr Bukovjan, Brno

Všechny semináře se uskuteční v přednáškovém sále hotelu Beránek v Náchodě od 9.00 hodin - prezence od 8.00 hodin.

Podrobný program jednotlivých přednášek bude zveřejněn a zaslán před konáním semináře. Vzhledem k současnému stavu ve vládní legislativě a k četným připravovaným změnám i ve Vašem oboru, zachováváme osvědčený obsah cyklu s tím, že budete aktuálně informováni o všech novinkách, schválených ke dni konání jednotlivých seminářů.

Lektor/ka: různí lektoři dle plánu seminářů

Cena: ročník 2020/2021 již nelze zakoupit

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené faktury

Přihláška na seminář: