Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

C - Zajímavé příklady zdanění pro mzdové účetní


Datum a čas: 29.04.2024 od 9:00 hodin (prezence v sále již od 8 hodin)

Místo konání: Přednáškový sál Divadla Dr. Josefa Čížka ( Beránek) v Náchodě nebo on-line seminář v Microsoft Teams - kombinovaný seminář prezenční a on-line dle zájmu účastníků.

1. Benefity

2. Stravování

3. Nové produkty spoření na stáří

4. Osvobozené příjmy

5. Slevy na dani a jejich prokazování

6. Nezdanitelné částky a jejich prokazování

7. Opravy ve zdanění mezd

8. Daňové zvýhodnění

9. Dotazy

Lektor/ka: Ing. Iva Rindová, dlouhodobě se profesně věnuje mzdové oblasti a zdaňování příjmů ze závislé činnosti, tuto problematiku také řadu let přednáší, je pravidelnou autorkou článků pro mzdové účetní.

Cena: 1 900,- Kč nejsme plátci DPH (platba bezhotovostně po vystavení a zaslání faktury nebo na místě hotově)

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené a zaslané faktury na základě Vaší objednávky

Přihláška na seminář:


**Pokud někdo z účastníků má zájem o online seminář, prosím napište k jménu – online seminář.