Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Důchodové pojištění v roce 2024


Datum a čas: 18.03.2024 od 9:00 hodin (prezence v sále již od 8 hodin)

Místo konání: Přednáškový sál Divadla Dr. Josefa Čížka ( Beránek) v Náchodě nebo on-line seminář v Microsoft Teams - kombinovaný seminář prezenční a on-line dle zájmu účastníků.

  • Aktuální stav platné právní úpravy - poslední změny zákona o důchodovém pojištění a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
  • Povinná účast zaměstnanců a OSVČ na důchodovém pojištění, dobrovolná účast.
  • Chystané změny u dohod o provedení práce.
  • Výpočty důchodů v roce 2024, změny ve valorizacích důchodů. Starobní důchod, úprava nároků na předčasný starobní důchod od 1. 10. 2023 a od 1. 10. 2024. Nárok na výchovné.
  • Hodnocení náhradních dob pojištění, vyloučené doby. Snížení důchodu prominentům komunistického režimu a zvýšení důchodů některým účastníkům tzv. třetího odboje.
  • Výdělečná činnost v souběhu s pobíráním důchodu. Invalidní a pozůstalostní důchody – podmínky nároku, výše.
  • Povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění, zejména vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění. Potvrzení o počtu směn zdravotnických záchranářů nebo členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku.
  • Služby ePortálu ČSSZ pro zaměstnavatele a pojištěnce, využití elektronické identity (zejména interaktivní formuláře, informativní přehled dob pojištění a informativní důchodová aplikace s odhadem výše důchodu, online žádost o důchod).
  • Možnosti dokládání chybějících dob. Informace o připravovaných změnách právních předpisů důchodového pojištění v rámci příprav důchodové reformy.

Zodpovězení dotazů.

 

 

Lektor/ka: JUDr. Jana Laumannová, ředitelka odboru důchodového pojištění zaměstnanců ČSSZ Praha

Cena: 1 900,- Kč nejsme plátci DPH (platba bezhotovostně po vystavení a zaslání faktury nebo na místě hotově)

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené a zaslané faktury na základě Vaší objednávky

Přihláška na seminář:


**Pokud někdo z účastníků má zájem o online seminář, prosím napište k jménu – online seminář.