Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

C - Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2024


Datum a čas: 15.12.2023 od 9:00 hodin (prezence v sále již od 8 hodin)

Místo konání: Přednáškový sál Divadla Dr. Josefa Čížka ( Beránek) v Náchodě nebo on-line seminář v Microsoft Teams - kombinovaný seminář prezenční a on-line dle zájmu účastníků.

  1. Vývoj právní úpravy oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v posledních třech letech a její předpokládaný výhled po 1. 1. 2024 – novela zákona č. 309/2006 Sb. a další
  2. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdější předpisů
  3. Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a jeho prováděcí nařízení vlády – zkušenosti z praxe, dokumentace o provozu vyhrazených technických zařízení
  4. Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších požadavcích na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
  5. Vyhláška č. 452/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů – poznatky z praxe

Lektor/ka: p. Robert Křepinský, člen Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP.

Cena: 1 900,- Kč nejsme plátci DPH (platba bezhotovostně po vystavení a zaslání faktury nebo na místě hotově)

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené a zaslané faktury na základě Vaší objednávky

Přihláška na seminář:


**Pokud někdo z účastníků má zájem o online seminář, prosím napište k jménu – online seminář.