Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

C - Kompletní aktualizace mzdové účtárny 2024 (POZOR změna lednového termínu pro předplatitele Cyklu vzdělávání pro mzdové účetní)


Datum a čas: 10.01.2024 od 9:00 - 14:00 hodin (prezence v sále již od 8 hodin)

Místo konání: Přednáškový sál Divadla Dr. Josefa Čížka ( Beránek) v Náchodě nebo on-line seminář v Microsoft Teams - kombinovaný seminář prezenční a on-line dle zájmu účastníků.

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

 • Vliv transpozice Evropských směrnic do právního řádu ČR pohledem legislativy PaM
 • Změny u zaměstnání na DPP a DPČ
  • „směny“, evidence pracovní doby, příplatky
  • dovolená a celá řada dalších návazných záležitostí
 • Práce na dálku (aneb Home office po novu)
  • nastavení práce na dálku
  • uzavření dohody o práci na dálku a ukončení režimu práce na dálku
  • související záležitosti spojené s evidence pracovní doby a rozvrhováním směn v případě home office
  • náhrady nákladů spojených s výkonem práce v home office
 • Pracovní podmínky pečujících osob
  • mateřská, otcovská a rodičovská dovolená
  • právo na práci mimo pracoviště
  • právo na obnovení původních podmínek
 • Změny v oblasti doručování písemností
  • podpora digitalizace a elektronické komunikace
  • informování o obsahu pracovního poměru
 • Dotazy, Diskuze

KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK

 • Daně
  • Srážková daň u DPP a změna rozhodného příjmu
  • Vozidla pro firemní i soukromé účely (nízko emisní, bezemisní,“běžné“)
  • Příspěvky na stravování po novu
  • Benefity a jejich konec?
  • Konec některých slev a nezdanitelných částí základu daně
  • Změny v progresivním zdanění
 • Nemocenské pojistné
  • Rozhodný příjem u DPP
  • Nové ohlašovací a informační povinnosti u DPP
  • Registr DPP
 • Sociální pojistné
  • Zvýšení % pojistného za zaměstnance
  • Ohlašovací povinnosti a výpočty pojistných u DPP
 • Zdravotní pojištění
  • Výpočet pojistného u DPP – rozhodný příjem

DALŠÍ ZMĚNY

 • Parametrické změny v kontextu změny průměrné mzdy
  • Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění
  • Rozhodný příjem pro účast na zdravotním pojištění
  • Maximální vyměřovací základ
  • Vyměřovací základ osoby, za niž je plátcem pojistného stát
 • Minimální mzda a její vlivy
 • Srážky ze mzdy
 • Dotazy, diskuze

Lektor/ka: Ing. Tomáš Smutný, přední odborník v oblasti mezd a související legislativy – tato problematika je pro něj více než koníčkem, intenzivně se jí věnuje přes 15 let jako metodik a lektor veřejných školení.

Cena: 1 900,- Kč nejsme plátci DPH (platba bezhotovostně po vystavení a zaslání faktury nebo na místě hotově)

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené a zaslané faktury na základě Vaší objednávky

Přihláška na seminář:


**Pokud někdo z účastníků má zájem o online seminář, prosím napište k jménu – online seminář.