Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Zákon o DPH v aktuálním znění a v předpokládaném znění roku 2024


Datum a čas: 06.12.2023 od 9:00 hodin (prezence v sále již od 8 hodin)

Místo konání: Přednáškový sál Divadla Dr. Josefa Čížka ( Beránek) v Náchodě nebo on-line seminář v Microsoft Teams - kombinovaný seminář prezenční a on-line dle zájmu účastníků.

 

Osnova semináře:   

 

 • Nejnovější novely zákona o DPH (navýšení obratu, snížení pokut u KH)
 • Aktuálních stanoviska GFŘ k zákonu o DPH a další metodické materiály
 • Počítání obratu a registrace k DPH + identifikované osoby
 • Místo plnění a zdanitelná plnění v tuzemsku
 • Obchodování v rámci EU + režim skladu (call of stock) + Přiřazení přepravy při řetězových transakcích v rámci EU + podmínky pro osvobození od daně při dodání zboží do JČS
 • Daňové doklady, opravné daňové doklady
 • Nedobytné pohledávky 
 • Vývoj sazeb daně
 • Osvobozená plnění + postup u pronájmu prostor pro bydlení
 • Dlouhodobý majetek z pohledu daně z příjmů a vliv na DPH
 • Úlevy v oblasti DPH (COVID, válka na Ukrajině)
 • Prominutí daně u elektřiny a plynu a vše s tím spojené
 • Dopady vystoupení Velké Británie z EU v oblasti DPH
 • Kryptoměny a DPH
 • DPH v cestovním ruchu
 • Dovoz a vývoz zboží (důkazní prostředky prokazující vývoz)
 • Uplatňování odpočtu daně + vyplácení zálohy na nezpochybnitelný nadměrný odpočet před ověřením správnosti odpočtu daně a problémy, které to přináší
 • Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba
 • Režim přenesení daňové povinnosti 
 • Kontrolní hlášení a pokuty v souvislosti s ním + pravidla pro promíjení pokut
 • Zvláštní režim jednoho správního místa (OSS) - režim EU, režim mimo EU, dovozní režim, povinnost registrace
 • Provozovatel elektronického rozhraní a Prodej zboží na dálku
 • Zdaňování veškerého dovozu zboží včetně zboží do hodnoty 22 EUR
 • Připravované novely zákona o DPH
 • Rok 2024 (vládní konsolidační balíček):
 • Sazby daně 21 % a 12 %, osvobození u knih, daň u novin a časopisů
 • Daň u potravin a nápojů
 • Stravovací služby
 • Rok 2024 (mimo vládní konsolidační balíček):
 • DUZP ve veřejné dražbě
 • Oprava základu daně
 • CESOP – poskytovatelé platebních služeb
 • Rok 2025 (pravděpodobně): režim pro malé podniky, obrat v ČR x obrat v EU
 • Kontrola DPH a hlavní body, na které se správce daně zaměřuje
 • Další aktuality a novinky na DPH dle aktuálního legislativního vývoje
 • Příklad stanovení výše daňové povinnosti za zdaňovací období
 • Dotazy účastníků semináře (průběžně) 

Lektor/ka: Ing. Roman Škaloud, specialista na DPH v tuzemsku a zahraničí, dlouholetý zkušený lektor, pracovník Finančního ředitelství Hradec Králové

Cena: 1 900,- Kč nově nejsme plátci DPH (platba bezhotovostně po vystavení a zaslání faktury nebo na místě hotově)

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené a zaslané faktury

Přihláška na seminář:


**Pokud někdo z účastníků má zájem o online seminář, prosím napište k jménu – online seminář.