Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

C - Novela zákoníku práce v personální a mzdové oblasti aktuálně 2023/2024


Datum a čas: 25.09.2023 od 9:00 - 14:00 hodin (prezence v sále již od 8 hodin)

Místo konání: Přednáškový sál Divadla Dr. Josefa Čížka ( Beránek) v Náchodě nebo on-line seminář v Microsoft Teams - kombinovaný seminář prezenční a on-line dle zájmu účastníků.

Cíl: Seznámit posluchače s novinkami v oblasti Zákoníku práce, a v dalších předpisech, které byly již v průběhu roku 2023 schváleny a které se s pravděpodobnou účinností od roku 2024 navrhují. Tyto změny budou mít pak zásadní dopady pro zaměstnavatele, ale i zaměstnance. Podrobné materiály budou zpracovány podle posledního vývoje legislativy k termínu konání akce.

Určeno pro: Vedoucí pracovníky, personalisty a mzdové účetní, včetně společností zabývající se externím zpracováním mzdové a personální problematiky.

 

 OBSAH:

1)    Základní seznámení s novelou Zákoníku práce v rámci zásadních a parametrických změn.

Pracovní smlouva a její obsah, informování o obsahu pracovního poměru, elektronické doručování písemností – digitalizace v oblasti personálního ukládání dat.

2)     Zásadní změny v uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti.

Porovnání právní úpravy výkonu práce u zaměstnávání zaměstnanců činných mimo pracovní poměr v roce 2023 a novela s pravděpodobnou účinností od 1.9. (10).2023. a od 1.1.2024. Nové nároky zaměstnanců činných na základě DPP a DPČ, kdy se právní úprava (bude-li takto schválena) přiblíží nárokům zaměstnanců činných na základě pracovního poměru. Celá řada ukázek v rámci porovnání současné právní úpravy a budoucích připravovaných změn.  

3)      Vysílání zaměstnanců do zahraničí podle navrhované novely.

4)      Novinky pro zaměstnance pracující mimo pracoviště zaměstnavatele (práce na dálku).

Uzavření dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o výkonu práce z domova. Obsah této dohody. Vytvoření podmínek pro výkon mimo pracoviště zaměstnavatele. Zásady bezpečnosti práce. Zpracování zásady dodržení ochrany osobních a jiných dat zaměstnavatele a zaměstnance. Náhrada zaměstnanci v souvislosti se zvýšenou režií na energie, které vzniknou zaměstnanci s výkonem práce z domova. Plnění pracovních úkolů – tzv. odváděcí období….. . Doporučený vzor uzavření dohody o výkonu práce z domova.

5)     Práce a skloubení osobního volna v rámci péče o rodinu.

Nové navrhované změny v oblasti čerpání rodičovské dovolené, její délky, výše, střídání péče o dítě matka – otec, otec-matka. Umožnění kratší pracovní doby z důvodu péče o dítě, děti.

6)     Další úpravy v Zákoníku práce – informování o obsahu pracovního poměru a dohody o provedení práce a pracovní činnosti.

7)      Ještě k zaměstnávání uprchlíků – Ukrajina v souvislosti s udělením (prodloužením víza) o udělení dočasné ochrany až do 31.3.2024.

Prodloužení víza a zásady dodržení termínu k získání prodloužení víza do 31.3.2024. Další možné zaměstnávání těchto uprchlíků, uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, případně ukončení pracovněprávních vztahů, pokud není uděleno prodloužení víza. Rizika zaměstnávání uprchlíků prostřednictvím agentur práce. Co by měl vyžadovat uživatel na agentuře práce, a další zásady při agenturním zaměstnávání, a to nejen cizinců.  Hlášení nepojištěných uprchlíků činných na základě DPP a DPČ na místně příslušnou OSSZ.  Změny ve výplatách sociálních dávek pro uprchlíky a dopady těchto změn na zaměstnavatele. Hlášení případných příjmů uprchlíků u zaměstnavatele na příslušný Úřad práce, s účinností od 1.7.2023.

8)       Ozdravný balíček – navrhované změny vlády a dopady na zaměstnavatele! Zásadní změny (budou-li ke dni webináře již schváleny). Základní průřez.  

9)       Zákon o ochraně oznamovatelů – whistleblowing (základní důležité informace o povinnostech zaměstnavatelů a oznamovatelů, doporučený vzor vnitřního předpisu k dané problematice ).

10)        Závěr, odpovědi na dotazy.

K tomuto semináři obdrží posluchači velmi podrobné pracovními materiály s celou řadou příkladů, doporučených postupů a vzorů.

Lektor/ka: Pan Zdeněk Křížek, od roku 2002 se věnuje lektorské a poradenské činnosti podnikatelských subjektů s hlediskem na oblast vedení personalistiky a mzdového účetnictví pro malé i střední firmy a organizace.

Cena: 1 900,- Kč nově nejsme plátci DPH (platba bezhotovostně po vystavení a zaslání faktury nebo na místě hotově)

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené a zaslané faktury

Přihláška na seminář:


**Pokud někdo z účastníků má zájem o online seminář, prosím napište k jménu – online seminář.