Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Cyklus vzdělávání pro mzdové účetní ročník 2023/2024


Datum a čas: 25.09.2023 od 9:00 hodin (prezence v sále již od 8 hodin)

Místo konání: Přednáškový sál Divadla Dr. Josefa Čížka ( Beránek) v Náchodě nebo on-line seminář v Microsoft Teams - kombinovaný seminář prezenční a on-line dle zájmu účastníků.

Program celého cyklu seminářů pro ročník 2023/2024:

Pondělí     25. 9. 2023          Novela zákoníku práce v personál. a mzd. oblasti aktuálně 2023/2024      pan Zdeněk Křížek

Pondělí     23. 10. 2023        Podzimní novinky pro mzdové účetní                                                            PhDr. Dagmar Kučerová

Pondělí      27. 11. 2023       Nad daní ze závislé činnosti před koncem roku 2023                                   Ing. Jan Vorlíček

Pátek        15. 12. 2023        BOZP a pracovně-lékařské služby 2023/2024                                                pan Robert Křepinský

Úterý         30. 1. 2024          Co musí znát mzdová účetní v novém roce                                                   Ing. Růžena Klímová

Pondělí     26. 2. 2024           Zdravotní pojištění v roce 2024                                                                      Ing. Antonín Daněk

Úterý         26. 3. 2024          Nemocenské pojištění v r. 2024                                                                       Mgr. Martina Huřťáková

Pondělí     29. 4. 2024           Zajímavé příklady zdanění pro mzdové účetní                                               Ing. Iva Rindová

Středa       29. 5. 2024          Pracovní právo prakticky a aktuálně                                                                JUDr. Petr Bukovjan

 

Cyklus zahrnuje 9 přednášek za zvýhodněnou cenu, podrobný program jednotlivých přednášek bude zveřejněn a zaslán před konáním semináře. Účastníci celého cyklu obdrží permanentku - v případě prezenční formy přednášek. Pro ty posluchače, kteří se budou chtít zůčastnit pouze vybraných přednášek, se cena zvyšuje v souladu s kalkulací na jednotlivé akce - tj. 1 900,- Kč za seminář.

Před každou plánovanou přednáškou Cyklu vzdělávání pro mzdové účetní budeme zasílat žádost o informaci, jakou formou se budete přednášky účastnit, preferujeme prezenční formu přímo v přednáškovém sále. On-line formu přednášky poskytujeme prostřednictvím platformy Microsoft Teams.

Kurzovné je smluvní, vrací se při přeplnění nebo zrušení akce, při neúčasti se nevrací, respektujeme náhradníka. Účtujeme v podvojném účetnictví, nově nejsme plátci DPH!

Lektor/ka: různí lektoři dle jednotlivých seminářů

Cena: 9 000,- Kč nově nejsme plátci DPH (platba bezhotovostně po vystavení a zaslání faktury nebo na místě hotově)

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené a zaslané faktury

Přihláška na seminář:


**Pokud někdo z účastníků má zájem o online seminář, prosím napište k jménu – online seminář.