Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Mzdová účtárna na začátku léta 2023


Datum a čas: 19.06.2023 od 9:00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál Divadla Dr. Josefa Čížka ( Beránek) v Náchodě nebo on-line seminář v Microsoft Teams - kombinovaný seminář prezenční a on-line dle zájmu účastníků.

Obsah semináře:

 

•Změny v sociálním pojištění – oznamování dohod o provedení práce a zaměstnání malého rozsahu nezakládající účast na nemocenském pojištění (dočasná ochrana i ostatní zaměstnanci) a nový formulář pro úřad práce od 1. dubna 2023, aktuálně ke slevám na pojistném za kratší úvazky, připravované slevy na pojistném pro pracující důchodce, prarodičovská dovolená, odpuštění příslušenství u pohledávek na sociálním pojištěni a další.

•Změny zákona o zaměstnanosti – prodloužení dočasné ochrany a postup zaměstnavatele, možnosti ukončení pracovního poměru s uprchlíkem, nová definice nelegální práce atd.

•Mimořádné prohlídky po novele vyhlášky o pracovnělékařských službách, kdy se provádí, prohlídky v úplném a neúplném rozsahu, nový termín pro periodickou prohlídku atd.

•Součinnostní dotazy exekutorů – aktuální vyjádření Ministerstva spravedlnosti ČR.

•Připravovaná důchodová reforma.

•Informace k novele zákoníku práce - nově sdělované údaje zaměstnancům, úprava dohod konaných mimo pracovní poměr (pracovní doba, příplatky, právo na překážky v práci, řádná dovolená), úprava home-office, doručování (situace k datu konání semináře).

•Anotace bude doplněna, případně poupravana dle vývoje legislativy k datu konání semináře.

Lektor/ka: PhDr. Dagmar Kučerová, zaměřuje se na oblast mzdového účetnictví a personalistiky, včetně legislativních novinek a aktuálních právních výkladů z této oblasti. Je redaktorkou serveru Podnikatel.cz.

Cena: 1 900,- Kč vč. DPH (platba bezhotovostně po vystavení a zaslání faktury nebo na místě hotově)

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené a zaslané faktury

Přihláška na seminář:


**Pokud někdo z účastníků má zájem o online seminář, prosím napište k jménu – online seminář.