Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Horké aktuality v účetnictví a daních 2022/2023 - nabízíme v on-line prostřednictvím Microsoft Teams


Datum a čas: 03.02.2023 od 9:00 hodin

Místo konání: On-line seminář prostřednictvím Microsoft Teams - prezenční formu nenabízíme

PROGRAM SEMINÁŘE

Cílem školení je provést účastníka světem legislativních změn majících dopad na každodenní podnikatelskou praxi. Účastník tak získá stručný, avšak ucelený přehled změn v daních a účetnictví dle platné legislativy v roce 2022 a s výhledem na rok 2023. Při výkladu se předpokládá alespoň základní orientace uchazečů v aktuální daňové problematice a účetnictví. Program zohlední legislativní vývoj k datu konání semináře.

Lektor: Ing. Lenka Dvořáková - daňová poradkyně, členka odborných sekcí KDP ČR a místopředsedkyně KCÚ

Program:

ZDAŇOVÁNÍ PŘIJMŮ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

 • shrnutí nejdůležitějších změn roku 2022, s výhledem na 2023,
 • nízkoemisní vozidla – používání zaměstnancem, změny v odpisování,
 • změny legislativy ve vztahu ke konfliktu na Ukrajině – ZDP, limity odpočtu darů, slevy na dani pro zaměstnance,
 • poplatek za exekuce,
 • nařízení vlády č. 73/2022 Sb. o příspěvku pro solidární domácnost,
 • aktuální Informace GFŘ,
 • Vyhláška č. xxx/2022 Sb. o cestovních náhradách,
 • zpětné uplatnění daňové ztráty – zopakování procesu uplatnění v praxi,
 • paušální daň - aktuální parametry a pravidla pro 2023 (1., 2. a 3. pásmo),
 • zvýšení limitu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob,
 • změny v daňových odpisech,
 • vývoj novelizace Pokynu GFŘ D-22,
 • daň z neočekávaných zisků

ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

 • shrnutí nejdůležitějších změn roku 2022, připravované změny na rok 2023,
 • navýšení obratu pro povinné plátcovství; přechodná ustanovení,
 • Kontrolní hlášení – lhůty, pokuty,
 • cestovní služby, aj.

DALŠÍ NOVINKY

 • aktuálně známé parametrické změny pro 2023.

Lektor/ka: Ing. Lenka Dvořáková, daňová poradkyně, členka odborných sekcí KDP ČR a místopředsedkyně KCÚ

Cena: 1 900,- Kč vč. DPH (platba bezhotovostně po vystavení a zaslání faktury)

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené a zaslané faktury

Přihláška na seminář:


**Pokud někdo z účastníků má zájem o online seminář, prosím napište k jménu – online seminář.