Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

C - Nemocenské pojištění v roce 2023


Datum a čas: 18.04.2023 od 9:00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál Divadla Dr. Josefa Čížka ( Beránek) v Náchodě nebo on-line seminář - případně kombinovaný seminář prezenční a on-line.

Obsah semináře:

 1. Změny trvalého charakteru, které nastaly v průběhu roku 2022 v sociálním a nemocenském pojištění a trvají i v roce 2023
 • eNeschopenka, eKaranténa, Izolace, vč. navazování jednotlivých sociálních událostí a povinností zaměstnavatele od 1. 12. 2022
 • Otcovská při úmrtí dítěte od 1. 12. 2022
 1. Změny v oblasti sociálního a nemocenského pojištění od 1. 1. 2023
 • Výše redukčních hranic
  • Maximálního vyměřovacího základu
  • Dalších ukazatelů pro rok 2023
  • Sazby pojistného, vč. změny u zdravotnických záchranářů
  • Navýšení rozhodného příjmu od 1. 1. 2023
 1. Sleva na pojistném za zaměstnance se zkrácenými úvazky od 1. 2. 2023
 2. Novinky v eSlužbách pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ
 3. Refundace náhrady mzdy či platu za pracovní volno související s akcí pro děti a mládež – shrnutí a vysvětlení některých právních pojmů
 4. Výkon branné povinnosti a sociální pojištění
 5. Účast na NP členů okrskových volebních komisí
 6. Tiskopisy, především
  • ONZ – návrh zákona na evidování osob s dočasnou ochranou
  • NEMPRI – určování rozhodného období
 7. Diskuze, odpovědi na dotazy

Lektor/ka: Mgr. Martina Huřťáková, metodička nemocenského pojištění ČSZZ

Cena: 1 900,- Kč vč. DPH (platba bezhotovostně po vystavení a zaslání faktury nebo na místě hotově)

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené a zaslané faktury

Přihláška na seminář:


**Pokud někdo z účastníků má zájem o online seminář, prosím napište k jménu – online seminář.