Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

C - Důchodové pojištění v roce 2023


Datum a čas: 27.03.2023 od 9:00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál Divadla Dr. Josefa Čížka ( Beránek) v Náchodě nebo on-line seminář - případně kombinovaný seminář prezenční a on-line.

Obsah semináře:

Aktuální stav platné právní úpravy - poslední změny zákona o důchodovém pojištění a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Výpočty důchodů v roce 2023, zohlednění mimořádných valorizací a zvýšení starobních důchodů za výchovu dětí. Povinná účast zaměstnanců a OSVČ na důchodovém pojištění, dobrovolná účast. Podmínky nároku na starobní důchod včetně předčasného, hodnocení náhradních dob pojištění, důchodový věk a jeho snížení pro záchranáře. Připravované snížení důchodu prominentům komunistického režimu. Výdělečná činnost v souběhu s pobíráním důchodu, slevy na pojistném pro pracující důchodce. Invalidní a pozůstalostní důchody – podmínky nároku, výše.

Povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění, zejména vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění. Povinné podávání předepsaných tiskopisů v elektronické formě. Služby ePortálu ČSSZ pro zaměstnavatele a pojištěnce (zejména interaktivní formuláře, informativní přehled dob pojištění a informativní důchodová aplikace s odhadem výše důchodu) včetně služeb připravovaných – podávání žádosti o důchod online; využití elektronické identity. Možnosti dokládání chybějících dob. Informace o připravovaných změnách právních předpisů důchodového pojištění. Zodpovězení dotazů.

Lektor/ka: JUDr. Jana Laumannová, ČSSZ Praha, ředitelka odboru důchodového pojištění zaměstnanců

Cena: 1 900,- Kč vč. DPH (platba bezhotovostně po vystavení a zaslání faktury nebo na místě hotově)

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené a zaslané faktury

Přihláška na seminář:


**Pokud někdo z účastníků má zájem o online seminář, prosím napište k jménu – online seminář.