Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Praktický seminář k dani z příjmů za rok 2022 pro fyzické a právnické osoby, novelizovaná ustanovení pro rok 2023


Datum a čas: 21.02.2023 od 9:00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál Divadla Dr. Josefa Čížka ( Beránek) v Náchodě nebo on-line seminář - případně kombinovaný seminář prezenční a on-line.

 Uplatnění zákona o daních z příjmů formou vyplnění daňového přiznání fyzických a právnických osob včetně obsahové náplně jednotlivých řádků z pohledu platných ustanovení zákona pro rok 2022

 

Výklad pro fyzické a právnické osoby bude uváděn podle věcné náplně společně

 

Předáním daňového přiznání, souvisejících výkazů a finančním zúčtováním se státem bude ukončeno zdaňovací období roku 2022. Seminář bude proto zaměřen na rekapitulaci prací, které s tímto úkolem souvisí, příslušné formuláře budou účastníkům k dispozici.

Fyzické osoby

 

 • kdo, za jakých podmínek a v jakém termínu je povinen daňové přiznání podat
 • stanovení dílčích základů daně, obsah jednotlivých příloh
 • zásady pro uplatňování položek, které základ daně snižují
 • slevy na dani a podmínky pro jejich uplatnění
 • daňové zvýhodnění a daňové bonusy, zásady prokazování
 • opravná a dodatečná daňová přiznání
 • povinné přílohy k daňovému přiznání
 • podmínky pro uplatnění paušální daně za rok 2022 u poplatníků v paušálním režimu

Právnické osoby

 

 • podmínky pro podání DP u veřejně prospěšných poplatníků a SVJ
 • úprava hospodářského výsledku na základ daně, zvyšující a snižující položky
 • věcný obsah jednotlivých řádků DP
 • stanovení základu daně a jeho rozdělení na společníky veřejné obchodní společnosti
 • podmínky pro uplatňování ztrát minulých období
 • další položky snižující základ daně
 • stanovení daně a uplatňování slev na dani
 • přílohy daňového přiznání a jejich obsahová náplň
 • odvody v souvislosti se zaměstnáváním pracovníků se ZPS

 

Společná ustanovení pro FO a PO (placení daně, sankční postihy, prekluzivní lhůty, související ustanovení daňového řádu)

 

Změny u daně z příjmů od roku 2023

 • tři pásma paušální daně
 • prodloužení mimořádných odpisů u majetku v první a druhé odpisové skupině
 • zvýšení hranice příjmů pro podání přiznání u fyzických osob
 • povinné používání datových schránek

Lektor/ka: Ing. Jan Vorlíček, bývalý ředitel FÚ Hradec Králové a člen zkušební komise DP, specialista na daň z příjmů

Cena: 1 900,- Kč vč. DPH (platba bezhotovostně po vystavení a zaslání faktury nebo na místě hotově)

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené a zaslané faktury

Přihláška na seminář:


**Pokud někdo z účastníků má zájem o online seminář, prosím napište k jménu – online seminář.