Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Zákon o DPH v aktuálním znění a výhled do roku 2023 POZOR!POZOR! ZMĚNA TERMÍNU z 21. 11. na pondělí 28. 11. 2022


Datum a čas: 28.11.2022 od 9:00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál Divadla Dr. Josefa Čížka ( Beránek) v Náchodě nebo on-line seminář v Microsoft Teams - případně kombinovaný seminář prezenční a on-line dle zájmu účastníků.

Osnova semináře:

 

 • nejnovější novely zákona o DPH
 • Aktuálních stanoviska GFŘ k zákonu o DPH a další metodické materiály
 • Počítání obratu a registrace k DPH + identifikované osoby
 • Místo plnění a zdanitelná plnění v tuzemsku
 • Obchodování v rámci EU + režim skladu (call of stock) + Přiřazení přepravy při řetězových transakcích v rámci EU + podmínky pro osvobození od daně při dodání zboží do JČS
 • Daňové doklady, opravné daňové doklady
 • Nedobytné pohledávky 
 • Vývoj sazeb daně
 • Osvobozená plnění + postup u pronájmu prostor pro bydlení
 • Dlouhodobý majetek z pohledu daně z příjmů a vliv na DPH
 • Úlevy v oblasti DPH (COVID, válka na Ukrajině)
 • Prominutí daně u elektřiny a plynu a vše s tím spojené
 • Dopady vystoupení Velké Británie z EU v oblasti DPH
 • Kryptoměny a DPH
 • DPH v cestovním ruchu
 • Dovoz a vývoz zboží (důkazní prostředky prokazující vývoz)
 • Uplatňování odpočtu daně + vyplácení zálohy na nezpochybnitelný nadměrný odpočet před ověřením správnosti odpočtu daně a problémy, které to přináší
 • Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba
 • Režim přenesení daňové povinnosti 
 • Kontrolní hlášení a pokuty v souvislosti s ním + pravidla pro promíjení pokut
 • Zvláštní režim jednoho správního místa (OSS) - režim EU, režim mimo EU, dovozní režim, povinnost registrace
 • Provozovatel elektronického rozhraní
 • Prodej zboží na dálku
 • Zdaňování veškerého dovozu zboží včetně zboží do hodnoty 22 EUR
 • Připravované novely zákona o DPH
 • Rok 2023:

 

 • Navýšení obratu pro povinnou registraci k DPH na 2.000.000 Kč
 • Změna výše pokut u KH pro fyzické osoby a malé s.r.o.
 • Prodloužení lhůty na reakci na výzvu v souvislosti s KH
 • Někdy později (možná):
 • Změny u sazeb daně – možnost rozšíření snížené sazby daně, přesun položek v rámci sazeb, možnost zavedení sazby 0 – 5 %
 • Zrušení souhrnného hlášení a zavedení nového systému
 • Kontrola DPH a hlavní body, na které se správce daně zaměřuje
 • Další aktuality a novinky na DPH dle aktuálního legislativního vývoje
 • Dotazy účastníků semináře (průběžně) 

 

Lektor/ka: Ing. Roman Škaloud, Finanční úřad Hradec Králové

Cena: 1 900,- Kč vč. DPH (platba bezhotovostně po vystavení a zaslání faktury nebo na místě hotově)

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené a zaslané faktury

Přihláška na seminář:


**Pokud někdo z účastníků má zájem o online seminář, prosím napište k jménu – online seminář.