Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

C - Jak se vyvarovat chyb v pracovněprávní praxi - aktuality a problémy pracovního práva


Datum a čas: 31.05.2022 od 9:00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál Divadla Dr. Josefa Čížka ( Beránek) v Náchodě nebo on-line seminář - případně kombinovaný seminář prezenční a on-line.

Program přednášky: 

·      Aktuality z pracovněprávní legislativy  příprava implementační novely zákoníku práce ve vazbě na evropské směrnice o rovnováze mezi pracovním a rodinným životem a o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách; novela zákona o pedagogických pracovnících (včetně pracovních poměrů na dobu určitou); další aktuality dle vývoje legislativy.

·      Vybrané otázky odměňování zaměstnanců – složky mzdy a platu a jejich zohlednění co do nejnižších úrovní zaručené mzdy; odměňování práce přesčas (kdy příplatek a kdy náhradní volno; sjednání mzdy a stanovení platu s přihlédnutím k práci přesčas); odměňování práce ve svátek (kdy náhradní volno a kdy příplatek; benefit v podobě tzv. placeného svátku); kompenzace práce v noční době, v sobotu a v neděli; splatnost mzdy a platu vs. výplatní termín atd.

·      Náhrada mzdy při překážkách v práci a v souvislosti s dovolenou – povaha překážky a výše náhrady; kdy zaměstnavatel platí, kdy je mu refundováno a kdy neposkytuje nic; vrácení náhrady mzdy či platu za přečerpanou dovolenou. Odstupné  kdy se poskytuje a v jaké výši; výpočet průměrného výdělku a rozhodné období; vrácení odstupného; informační povinnost zaměstnavatele vůči Úřadu práce a OSSZ.

·      Některé další otázky z pracovněprávní praxe – obsah a načasování vstupní lékařské prohlídky; pracovní poměr na dobu určitou a jeho změny; pružné rozvržení pracovní doby a překážky v práci; dovolená v polovině kalendářního roku a její (ne)čerpání; aktuální otázky zaměstnávání cizinců atd.

·      Soudní judikatura a stanoviska – čerpání dovolené ve svátek; neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená; nadbytečnost zaměstnance apod.

 

Lektor/ka: JUDr. Petr Bukovjan, specialista na pracovní právo, člen redakční rady časopisu Práce a Mzda, člen Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Cena: 1 800,- Kč vč. DPH bezhotovostně na účet na základě faktury nebo hotově na místě

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené a zaslané faktury

Přihláška na seminář:


**Pokud někdo z účastníků má zájem o online seminář, prosím napište k jménu – online seminář.