Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

C - Zdravotní pojištění v roce 2022 - změny a řešení situací na základě dotazů z praxe


Datum a čas: 28.02.2022 od 9:00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě nebo on-line seminář - podle aktuální situace ve vládních opatřeních ke koronaviru, případně kombinovaný seminář prezenční a on-line

Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2021 a k 1. 1. 2022. Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem. Aktuality s ohledem na vývoj legislativy. Postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny.

Na které oblasti je zapotřebí se ve zdravotním pojištění především zaměřit při odvodu pojistného a plnění dalších povinností zaměstnavatelem, aby vám nevznikl u zdravotní pojišťovny problém?

Zaměstnání a zaměstnanec z pohledu zdravotního pojištění. Kdy osoba není ve zdravotním pojištění zaměstnancem? Kdy se nejedná ve zdravotním pojištění o zaměstnání? Osoby nepodléhající zdravotnímu pojištění. Sčítání příjmů u jednoho zaměstnavatele a u více zaměstnavatelů. Oznamování změn ve zdravotním pojištění. Ve kterých situacích se používá kód „O“? Situace řešené zaměstnavateli na přelomu let 2021/2022. Problémový zaměstnanec a pohřešovaný zaměstnanec. Přivýdělek poživatele důchodu a zdravotní pojištění. Problémové situace a jejich řešení - opožděné předložení dokladu o státní kategorii zaměstnancem – úřední záznam, zaměstnanec prohlašoval, že je OSVČ a platí si minimální zálohy, že dodá (a nedodal)  čestné prohlášení, více než 6 let odváděné pojistné nesprávné zdravotní pojišťovně, nepodání žádosti o prominutí penále.

Základní principy „evropského práva“ v souvislostech zdravotního pojištění. Aplikace právních přepisů jednoho státu. Rodinní příslušníci a jejich nezaopatřenost.

Vracení odměn členů představenstva, vyplacených neoprávněně. Nekolidující zaměstnání a státní kategorie. Zaměstnání cizince s trvalým pobytem na území České republiky. Studium a zaměstnání po část kalendářního měsíce. Zaměstnání po část kalendářního měsíce a minimum  ve zdravotním pojištění. Smluvní odstupné. Neplacené volno a zákonné minimum. Výkon funkce jednatele a souběžná podnikatelská činnost. Důchod je přiznán, ale není vyplácen. Určování hlavního a vedlejšího zdroje příjmů. Zaměstnanec ve vazbě. Různé podoby péče o dítě v souvislostech zdravotního pojištění. Dohody – základní zásady s příklady. Pohledávky zdravotních pojišťoven.

Lektor/ka: Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění, autor článků o zdravotním pojištění

Cena: 1 800,- Kč vč. DPH bezhotovostně na účet nebo hotově na místě

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené faktury

Přihláška na seminář: