Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2021 - přednáška není součástí Cyklu vzdělávání pro mzdové účetní 2021/2022


Datum a čas: 31.01.2022 od 9.00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě nebo on-line seminář - podle aktuální situace ve vládních opatřeních ke koronaviru, případně kombinovaný seminář prezenční a on-line

 

Roční zúčtování mezd za rok 2021

Náročným úkolem na mzdovém úseku je porovnání měsíčně zdaňovaných mezd s roční daňovou povinností. Obsahem semináře k této problematice proto bude:

 • kdo a za jakých podmínek je povinen podat za rok 2021 daňové přiznání
 • podmínky, za kterých může zaměstnanec žádat o roční zúčtování
 • termín pro roční zúčtování
 • mzdy, zdaněné v průběhu roku srážkovou daní a následně podepsané prohlášení
 • podklady, které musí zaměstnanec pro účely ročního zúčtování doložit, u kterého zaměstnavatele a v jakém termínu
 • které příjmy se do ročního zúčtování zahrnují
 • uplatnění nezdanitelných položek a jejich doložení (dary, úroky z úvěrů na financování bytových potřeb, penzijní a životní pojištění, příspěvky odborové organizaci, úhrady za zkoušky)
 • stanovení roční daňové povinnosti
 •  uplatnění daňových slev (na zaměstnance, druhého z manželů, invalidní slevy, studentské odpočty, platby předškolním zařízením, pravidla pro dokládání a uplatňování slev)
 • posuzování vyživovaných dětí z hlediska společné domácnosti, věkového hlediska, soustavné přípravy na budoucí povolání a právního vztahu k zaměstnanci
 • podmínky pro uplatnění slev na vyživované děti (slevy a daňové bonusy, dokládání)
 • výpočet přeplatků a zásady jejich vypořádání se zaměstnanci a finančním úřadem)
 • opravy chybně sražených záloh a daňových bonusů
 • výkazy za rok 2021, jejich předkládání

 

Novelizovaná ustanovení u závislé činnosti od roku 2022

Vybrané informace, související  s daní z příjmů

 

 

Lektor/ka: Ing. Jan Vorlíček, bývalý ředitel FÚ Hradec Králové

Cena: 1 800,- Kč vč. DPH bezhotovostně na účet nebo hotově na místě

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené faktury

Přihláška na seminář: