Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Účetní závěrka podnikatelů za rok 2021


Datum a čas: 14.12.2021 od 9.00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě nebo on-line seminář - podle aktuální situace ve vládních opatřeních ke koronaviru, případně kombinovaný seminář prezenční a on-line

  • Operace před uzavřením účetnictví – inventarizace, účtování o zásobách, ocenění aktiv, opravných položkách, rezervách, účetních odpisech, odložené dani, časového rozlišení,
  • správné zaúčtování a vykázání významných chyb minulých účetních obdobích,
  • zohlednění dotací a podpůrných programů v důsledku koronavirové situace,
  • zjištění výsledku hospodaření s promítnutí do daňového přiznání,
  • co se děje v účetnictví a co se děje až v přiznání,
  • sestavení účetní závěrky, aneb jak má vypadat rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, výkaz o peněžních tocích, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu atd.
  • Diskuse, dotazy.

Lektor/ka: Ing. Lenka Dvořáková

Cena: 1 800,- Kč vč. DPH bezhotovostně na účet nebo hotově na místě

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené faktury

Přihláška na seminář: