Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Horké novinky v účetnictví a daních 2021/2022


Datum a čas: 16.11.2021 od 9.00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě nebo on-line seminář - podle aktuální situace ve vládních opatřeních ke koronaviru, případně kombinovaný seminář prezenční a on-line

PŘÍNOS:

Na semináři v krátkém čase získáte stručný a ucelený přehled změn v daních, účetnictví dle platné legislativy v roce 2021 a s výhledem na rok 2022.

PROGRAM:

Zdaňování příjmů právnických a fyzických osob:  

• shrnutí nejdůležitějších změn roku 2021, s výhledem na 2022

• osvobození pro příjmy z držby dluhopisů emitovaných v zahraničí (změna od 2022),

• zpětné uplatnění daňové ztráty,

• paušální daň – parametry pro rok 2022,

• zrušení nehmotného majetku a jeho dopady v praxi,

• zvýšení hranice pro odpisovaný majetek dle ZDP – z pohledu daní X účetnictví,

• mimořádné odpisy.

Zákon o dani z přidané hodnoty:    

• shrnutí nejdůležitějších změn roku 2021, zaměřeno zejména na režim DPH u E-commerce, tzv. prodeje na dálku (dříve „zasílání“), dovozů malé hodnoty atd. (novela účinná od 1. 10. 2021, avšak s aplikací praxe od 1. 7. 2021),      

• připravované změny na rok 2022,

• revize změn v §56a od 2021 – nájmy nemovitých věcí.

Novinky v oblasti účetnictví:  

• shrnutí nejdůležitějších změn roku 2021 a připravované změny pro účetní období 2022,

• vývoj interpretací Národní účetní rady,

Další:

• průměrná mzda 2022 a její dopady,

• novela zákona o veřejném zdravotním pojištění,

• širší vymezení OSVČ pro účely zdravotního pojištění od 2022,

• zálohy na pojistné pro OSVČ v 2022.  

Program zohlední legislativní vývoj k datu konání semináře.

Odpovědi na dotazy.

Lektor/ka: Ing. Lenka Dvořáková

Cena: 1 800,- Kč vč. DPH bezhotovostně na účet nebo hotově na místě

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené faktury

Přihláška na seminář: