Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Zákon o DPH ve znění platném v roce 2021


Datum a čas: 29.11.2021 od 9.00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě nebo on-line seminář - podle aktuální situace ve vládních opatřeních ke koronaviru, případně kombinovaný seminář prezenční a on-line

Osnova semináře:  

Seminář je zaměřen na nejdůležitější oblasti zákona o DPH týkající se tuzemska i zahraničí a na novely zákona o DPH platné od roku 2021 a na další aktuality DPH pro rok 2021. Jednotlivé oblasti budou probrány na praktických příkladech a na základě dotazů posluchačů. Výklad bude zaměřen zejména na tyto oblasti:

 • Legislativní vývoj novely zákona o DPH z 2020 a 2021
 • Přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH
 • Přiřazení přepravy při řetězových transakcích v rámci EU
 • Režimu skladu (call of stock) v rámci obchodování v EU
 • Daňové doklady, základ daně a zaokrouhlování
 • Opravné daňové doklady, nedobytné pohledávky
 • Sazby daně a jejich změny v roce 2020 (rozšíření sazby daně 10 %) – teplo, vodné a stočné, stravování, točené pivo
 • Dodání nemovitých věcí a nájem nemovitých věcí – změny od 1. 1. 2021 (nemožnost zdaňovat nájem prostor pro bydlení)
 • Intrakomunitární plnění v rámci EU – podmínky pro osvobození při dodání do JČS
 • Dovoz a vývoz zboží – důkazní prostředky pro osvobození od DPH u vývozu zboží
 • Vystoupení Velké Británie z EU a jeho dopady v oblasti DPH
 • Pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně – nové pojetí dlouhodobého majetku z pohledu daně z příjmů včetně vlivu na DPH
 • Vyplácení zálohy na nezpochybnitelný nadměrný odpočet před ověřením správnosti odpočtu daně
 • Pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením – úprava pravidel pro promíjení pokut
 • Režim přenesení daňové povinnosti 
 • Zvláštní režim jednoho správního místa (OSS),
 • Provozovatel elektronického rozhraní
 • Prodej zboží na dálku
 • Zrušuje se osvobození od DPH u zboží do 22 EUR
 • Další aktuality a novinky na DPH, dotazy posluchačů

Lektor/ka: Ing. Roman Škaloud

Cena: 1 800,- Kč vč. DPH bezhotovostně na účet nebo hotově na místě

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené faktury

Přihláška na seminář: