Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

C - Nad daní ze závislé činnosti za rok 2021 a změny pro rok 2022


Datum a čas: 22.11.2021 od 9.00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě nebo on-line seminář - podle aktuální situace ve vládních opatřeních ke koronaviru, případně kombinovaný seminář prezenční a on-line

Nad daní za závislé činnosti za rok 2021 a případné změny­ pro rok 2022 z pohledu:

Ø příjmů, které jsou od daně ze závislé činnosti osvobozeny včetně podmínek pro jejich osvobození

Ø příjmů, které souvisí s minulým, současným, případně budoucím pracovním poměrem

Ø uplatňování cen obvyklých u závislé činnosti

Ø zdaňování agenturních pracovníků na základě zprostředkovaného zaměstnání s povolením a bez povolení

Ø samostatných základů daně pro zdanění daní vybíranou srážkou

Ø uplatňování slev na dani včetně jejich prokazování a dokládání

Ø uplatňování daňového zvýhodnění formou slev a bonusů

Ø podmínky pro uplatňování daňového zvýhodnění

Ø povinná evidence zaměstnavatele ve vztahu ke správci daně

Ø mzdový list, jeho obsah a vedení

Ø opravy chybně sražených záloh, nesprávně uplatněných slev a bonusů

Ø problematika plátcovy pokladny

Ø další problematika, souvisící se zdaňováním příjmů ze závislé činnosti

Lektor/ka: Ing. Jan Vorlíček

Cena: 1 800,- Kč vč. DPH bezhotovostně na účet nebo hotově na místě

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené faktury

Přihláška na seminář: