Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

C - Mzdové a personální aktuality


Datum a čas: 22.09.2021 od 9.00 hodin - 14.00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě nebo on-line seminář - podle aktuální situace ve vládních opatřeních ke koronaviru

Cíl akce:  Seznámit zaměstnavatele s novým systémem státní podpory tzv. Kurzarbeitu, který nahrazuje systém Antivirus, pro případ opětovného vzniku pandemie, ale i pro mimořádné situace, které mohou u zaměstnavatelů nastat. Tento seminář (webinář) vás provede krok za krokem touto právní úpravou včetně upozornění na možná úskalí při čerpání tohoto příspěvku. Dále vás lektor seznámí s novinkami platnými od července 2021 a se specifickými případy výpočtu mzdy nebo platu, kde zaměstnavatelé nejčastěji chybují.

Pro koho je akce určena:   S ohledem na závažnost tohoto programu je seminář (webinář) určen pro statutáry společností, vedoucí manažery, personalisty a mzdové účetní.

                                                         PROGRAM :

1)     Změny v zákoně o zaměstnanosti – kurzarbeit,

2)     Pojem kurzarbeit, a kdy bude možno tento program využít,

3)     Podrobné podmínky pro podání žádosti o příspěvek,

4)     Výpočet a maximální výše příspěvku,

5)     Možné sankce při nedodržení podmínek při čerpání příspěvku,

6)     Názorné ukázky – tiskopis žádosti, výpočet a uplatnění nároku,

7)     Program Antivirus a jeho prodloužení do konce října 2021 – A, karanténa

8)     Výpočty ve mzdové účtárně a jejich záludnosti.   

a)      státem uznaný svátek, který připadne na jinak obvykle pracovní den, tzv. placený svátek, svátek a dovolená, začátek směny ve svátek a noční směna, kumulace zákonných příplatků, státem uznaný svátek ve dnech pracovního klidu a zaměstnanec mimořádně pracuje. Náhradní volno, nebo příplatek.

b)       příplatek za ztížené pracovní prostředí – podmínky nároku, výše příplatku, měření ztíženého prostředí orgány ochrany veřejného zdraví.

c)       pojem dělená směna a příplatky za dělenou směnu a její výše.

d)      práce přesčas a stravenkový paušál – ano, nebo ne? Daňová uznatelnost stravenkového paušálu – pohled zaměstnavatele, zaměstnance. Práce z domova a stravenkový paušál. Dohody a stravenkový paušál. Vícesměnné provozy a stravenkový paušál. Vnitřní předpis o postupech při poskytování stravenkového paušálu.  

e)      pojem pohotovost a podmínky, za kterých může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít tuto dohodu. Výkon práce z pohotovosti. Započítává se pohotovost do povinné přestávky v práce mezi směnami?  Vzor dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o pohotovosti.

f)      dohody o provedení práce a pracovní činnosti – nemoc zaměstnance činného na základě DPP, DPČ, - jak řešit případné sociální události u těchto pracovněprávních vztahů, vznik účasti na nemocenském pojištění a následný výpočet náhrady odměny za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti – zvláštní způsob určení náhrady – odkaz na § 192 – 194 Zákoníku práce. Určení výše odměny u „dohodářů“……. viz. odkaz na § 110 - § 112 Zákoníku práce. Na co se zaměřují inspektoráty práce. Pracovní úrazy u dohodářů. Vstupní pracovně – lékařské prohlídky u zaměstnanců činných na základě dohod.

g)     průměrný výdělek a jeho výpočet pro stanovení náhrady za ztráty na výdělku při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání, kde se často chybuje – postupy, názorná ukázka výpočtu náhrady viz. § 271a a § 271m ZP.

h)      změny od 1.7.2021 – změny ve výši daňového zvýhodnění, měsíční daňový bonus a zrušení jeho maxima. Exekuce – tzv. chráněný účet a jeho zřízení. Účel chráněného účtu. Povinnosti mzdové účetní. Další nový pojem náhradní výživné – postupy úřadu práce a zaměstnavatelů.

ch)      závěr – další aktuální informace podle posledního vývoje legislativy ke dni konání semináře (webináře), diskuze.

PS:  Samozřejmostí jsou velmi podrobné pracovní materiály s názornými ukázkami výpočtů, a doporučených postupů.  

 

Lektor/ka: Pan Zdeněk Křížek

Cena: 1 800,- Kč vč. DPH bezhotovostně na účet nebo hotově na místě

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené faktury

Přihláška na seminář: