Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Aktuálně ze mzdové účtárny - aplikace legislativních novinek v praxi


Datum a čas: 21.06.2021 od 9.00 hodin

Místo konání: on-line seminář v aplikaci Microsoft Teams - podle aktuální situace ve vládních opatřeních ke koronaviru, případně v přednáškovém sále Hotelu Beránek

 

Mzdová účtárna na začátku léta – aplikace legislativních novinek v praxi

  • Komplikovanější výpočty k řádné dovolené od roku 2021 – připomenutí rozvržení pracovní doby v souvislosti s řádnou dovolenou, započitatelné a limitované překážky v práci pro účely řádné dovolené (rozdílné právní výklady k posouzení výkonu práce pro účely řádné dovolené), čerpání řádné dovolené po skončení mateřské a rodičovské dovolené v praktických příkladech a další.
  • Změny občanského soudního řádu od 1. července 2021 – chráněný účet, přikázání jiné peněžité pohledávky, zálohované výživné jako přednostní pohledávka s novým pořadím (postup plátce mzdy při srážkách ze mzdy v praxi).
  • Připravovaná novela zákona o dětských skupinách s ohledem na uplatnění slevy na umístění dítěte do předškolního zařízení.
  • Novela zákona o státní sociální podpoře – vyšší přídavek na děti a daňové změny (úprava měsíčního daňového bonusu a vyšší daňové zvýhodnění na děti) zřejmě od 1. července 2021, některé změny zpětně za rok 2021.
  • Krizové ošetřovné a aktuální změny.
  • Souběh nemocenských dávek z jednoho pojištění, karanténa a izolace – připomenutí a upozornění na záludnosti atd.
  • Aktuálně k cílené podpoře zaměstnavatelů (kurzarbeit a Antivirus).
  • Kombinace souběžných pracovněprávních vztahů u jednoho zaměstnavatele s ohledem na zdanění po změnách od 1. ledna 2021, včetně odlišností odvodů sociálního a zdravotního pojištění.
  • Legislativní novinky a jiné aktuality k datu konání semináře.

 

Lektor/ka: PhDr. Dagmar Kučerová, lektorskou činností zabývá již řadu let. Zaměřuje se na oblast mzdového účetnictví a personalistiky, včetně legislativních novinek a aktuálních právních výkladů z této oblasti. Je redaktorkou serveru Podnikatel.cz, kde publikuje člá

Cena: 1 700,- Kč vč. DPH platba je možná pouze bezhotovostně na účet

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené faktury

Přihláška na seminář: