Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Aktuálně ze mzdové účtárny - aplikace legislativních novinek v praxi


Datum a čas: 21.06.2021 od 9.00 hodin

Místo konání: on-line seminář v aplikaci Microsoft Teams - podle aktuální situace ve vládních opatřeních ke koronaviru, případně v přednáškovém sále Hotelu Beránek

Mzdová účtárna na začátku léta – aplikace legislativních novinek v praxi

·        Komplikovanější výpočty k řádné dovolené od roku 2021 – rozvržení pracovní doby a souvislost s řádnou dovolenou, započitatelné a limitované překážky v práci pro účely řádné dovolené (rozdílné právní výklady k posouzení výkonu práce pro účely řádné dovolené), čerpání řádné dovolené po skončení mateřské dovolené v praktických příkladech a další.

·        Připravovaná novela zákona o dětských skupinách s ohledem na uplatnění slevy na umístění dítěte do předškolního zařízení.

·        Aktuálně k cílené podpoře zaměstnavatelů (kurzarbeit nebo Antivirus dle legislativní situace).

·        Změny občanského soudního řádu od 1. dubna/1. července 2021 – chráněný účet a přikázání jiné peněžité pohledávky, zálohované výživné jako přednostní pohledávka s novým pořadím.

·        Kombinace souběžných pracovněprávních vztahů u jednoho zaměstnavatele s ohledem na zdanění po změnách od 1. ledna 2021, včetně odlišností u odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

·        Legislativní novinky a jiné aktuality k datu konání semináře.

Lektor/ka: PhDr. Dagmar Kučerová, lektorskou činností zabývá již řadu let. Zaměřuje se na oblast mzdového účetnictví a personalistiky, včetně legislativních novinek a aktuálních právních výkladů z této oblasti. Je redaktorkou serveru Podnikatel.cz, kde publikuje člá

Cena: 1 700,- Kč vč. DPH platba je možná pouze bezhotovostně na účet

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené faktury

Přihláška na seminář: