Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

C - AKTUALITY A PROBLÉMY PRACOVNÍHO PRÁVA. PRVNÍ ZKUŠENOSTI S DOVOLENOU „V HODINÁCH“


Datum a čas: 25.05.2021 od 9.00 hodin

Místo konání: on-line seminář v aplikaci Microsoft Teams - podle aktuální situace ve vládních opatřeních ke koronaviru

Webinář bude zaměřen především na vysvětlení aktuálních postupů v oblasti pracovního práva (např. povinné testování zaměstnanců) a řešení problémů, které přinesla novela ZP vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 285/2020 Sb. a jiné právní předpisy, stejně jako problémů, které v pracovněprávní praxi přetrvávají a které vedou ke sporům nebo dohadům mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Vedle toho budou účastníci seznámeni s aktualitami v podobě stanovisek ústředních orgánů nebo soudních rozhodnutí.

 

● AKTUÁLNÍ PROBLÉMY Z PRACOVNĚPRÁVNÍ PRAXE – výkon práce zaměstnance na jiném místě, než jsou pracoviště zaměstnavatele alias home office (formální podmínky; otázky BOZP a posouzení pracovního úrazu; rozvrhování pracovní doby; úhrada nákladů spojených s výkonem práce atd.); pracovněprávní souvislosti pandemie koronaviru Covid-19 – podmínky povinného testování; co když se zaměstnanec odmítne podrobit povinnému testování, nebo zaměstnavatel nemůže testovat; návrat zaměstnance ze zahraničí a povinnost zaměstnavatele nevpustit ho na pracoviště bez negativního testu; testování a očkování jako překážka v práci atd.

 

● PŘIJATÉ A PŘIPRAVOVANÉ (LEGISLATIVNÍ) ZMĚNY – změna zákona o pedagogických pracovnících (doba určitá); bude se měnit délka stanovené týdenní pracovní doby, výpočet minimální mzdy a základní výměra dovolené? atd.

      

● VYBRANÉ PROBLÉMY SPOJENÉ S NOVELOU ZÁKONÍKU PRÁCE – jak se vypořádat se zásadní změnou právní úpravy dovolené v praxi roku 2021 – minimální délka čerpané dovolené; dovolená ve svátek; převod dovolené do dalšího roku; musí zaměstnavatel měnit dovolenkový lístek nebo rozvrh čerpání dovolené?; správné posouzení pracovního volna k činnostem na akcích pro děti a mládež (jak vnímat týden pracovního volna; které pracovní volno je placené?; postup zaměstnavatele při refundaci vyplacené náhrady za čerpání pracovního volna).

 

● VYBRANÉ PROBLÉMY PRACOVNÍ DOBY – rozvržení pracovní doby, pracovní režim a z toho vyplývající délka týdenní pracovní doby; specifika spojená s pružným rozvržením pracovní doby; práce přesčas (možnosti a omezení); možnost nařízení práce ve svátek a v den nepřetržitého odpočinku v týdnu atd. 

 

● Nová výkladová stanoviska AKV a aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech.

● Dotazy a diskuse. ● Aktuality ke dni konání semináře.

Lektor/ka: JUDr. Petr Bukovjan, specialista na pracovní právo, člen redakční rady časopisu Práce a Mzda, člen Kolegia expertů AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Cena: 1 700,- Kč vč. DPH platba je možná pouze bezhotovostně na účet

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené faktury

Přihláška na seminář: