Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do ČR a do zahraničí z pohledu pojištění a zdanění


Datum a čas: 12.05.2021 od 9.00 hodin - 13.00 hodin

Místo konání: on-line seminář v aplikaci Microsoft Teams - podle aktuální situace ve vládních opatřeních ke koronaviru

CÍL SEMINÁŘE: Bude vysvětlena problematika zaměstnávání cizinců ze všech pohledů.   Informace potřebné pro svou praxi v tomto semináři najdou jak právníci, personalisté, účetní, daňoví poradci, podnikatelé, členové statutárních orgánů.

obsah semináře:

V úvodu semináře budou rozebrány povinnosti související se zaměstnáním cizinců v ČR a vysíláním zaměstnanců z pohledu všech předpisů včetně předpisů imigračních a pracovních. Do této oblasti, jak u občanů EU, tak i ze třetích států zasáhla i pandemie COVID-19, která se u mnoha cizinců obvykle pracujících v České republice vynutila jejich práci ze zahraničí (zahraniční home-office). Taková situace může mít vliv jak na některé pracovněprávní otázky, tak i na příslušnost k předpisům sociálního a zdravotního pojištění. V neposlední řadě má pak tato situace vliv na zdanění zaměstnanců a rozsah daňové povinnosti daňových nerezidentů vůči České republice. Zásadní otázky také přišly od 1. 1. 2021 s ukončením přechodného období Brexitu, a to ve všech probíraných oblastech. Na semináři budou v úvodu krátce vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, cizinecké, sociální, daňové právo). Následovat bude podrobné vysvětlení, jak určit, do kterého státu má být odváděno za zaměstnance pojistné, a to jak podle evropských předpisů, tak podle dvoustranných smluv. Poté budou vysvětleny daňové souvislosti zaměstnávání cizinců včetně určení daňové rezidence a zdanění zaměstnanců a některých specifických profesí (vědci, akademičtí pracovníci, umělci, členové orgánů společností apod.).

 

Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují 

 • Pobytová duální a neduální povolení po novelizaci (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy)
 • Povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence
 • Pojistné předpisy a daňové předpisy
 • Informace týkající se zaměstnávání cizinců v době pandemie
 • Brexit a jeho dopady na zaměstnance

 

Sociální a zdravotní pojištění

(EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR)

• Evropská koordinační nařízení

 • na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
 • určení, kam platit pojistné v různých situacích,
 • výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení,
 • postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti,
 • aktuální výklady ČSSZ včetně výkladu k dočasné práci v zahraničí a již vystavené A1 formuláře,
 • mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel,
 • Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK.
 • rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají,
 • nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích,

• Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování.

• Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR.

 

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • Daňová rezidence fyzických osob a její určení.
 • Zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem.
 • Zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR k českým společnostem
 • Mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba
 • Specifické kategorie zaměstnanců – vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění
 • Specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí, zahraniční home-office a jeho řešení
 • Smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)
 • Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců  - zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů
 • Stanovení základu daně po novele zákona o daních z příjmů v roce 2021
 • Benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění.
 • Odčitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení.
 • Nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení.
 • Roční vyúčtování a seznam nerezidentů.
 • Roční zúčtování – kdy ano a kdy ne

 

 

Lektor/ka: Mgr. Magdaléna Vyškovská, daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie a smluvních států a související pracovněprávní otázky včetně cestovních náhr

Cena: 1 700,- Kč vč. DPH platba je možná pouze bezhotovostně na účet

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené faktury

Přihláška na seminář: