Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Účetní výkazy - jak úspěšně prezentovat jejich obsah


Datum a čas: 30.04.2021 od 9.00 hodin - 13.00 hodin

Místo konání: on-line seminář v aplikaci Microsoft Teams - podle aktuální situace ve vládních opatřeních ke koronaviru

Obsah semináře:

Stává se vám, že ačkoli dobře účtujete, špatně se orientujete ve výkazech, které vytisknete?   Nevíte, co které číslo znamená a o čem vypovídá?   Nač

se trápit, když s vámi jednotlivé výkazy projdeme, obsah vysvětlíme a vy budete odcházet jako skutečný profesionál! 

URČENO: Seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé účetní, případně management, který se potřebuje zorientovat v údajích v předkládaných

výkazech.

Obsah semináře není zaměřen na analýzu a vyhodnocování finančního zdraví účetní jednotky.

ÚROVEŇ KURZU: Pro začínající a mírně pokročilé

PŘÍNOS: Na semináři se naučíte, jak se snadno zorientovat v ne vždy srozumitelných výkazech a jak číst v závěrce. Osvětlíme vám princip struktury závěrky.

Jakmile pochopíte smysl její struktury, zjistíte, že číst ve výkazech je velmi zajímavé a vaše práce dostane nový náboj.

 

PROGRAM:

 

  • úvod do problematiky, proč je tak důležité umět číst ve výkazech,
  • COVID-19 a dopad do účetní závěrky; auditorské výroky,
  • struktura a výklad k rozvaze,
  •  struktura a výklad k výkazu zisku a ztráty,
  • výklad ke smyslu a požadavku na přílohu k účetní závěrce,
  • struktura a výklad k výkazu cash flow,
  • výklad k dalším možným výkazům,
  •  praktické dotazy účastníků.

Lektor/ka: Ing. Lenka Dovořáková, daňová poradkyně, členka odborných sekcí KDP ČR a členka KCÚ,Praha

Cena: 1 700,- Kč vč. DPH platba je možná pouze bezhotovostně na účet

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené faktury

Přihláška na seminář: