Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

C - Důchodové pojištění v praxi roku 2021


Datum a čas: 26.04.2021 od 9.00 hodin - 13.00 hodin

Místo konání: on-line seminář v aplikaci Microsoft Teams - podle aktuální situace ve vládních opatřeních ke koronaviru

Osnova semináře:

  • Aktuální stav platné právní úpravy - poslední změny zákona o důchodovém pojištění a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
  • Výpočty důchodů v roce 2021, změny ve valorizaci důchodů, jednorázový příspěvek k důchodu v roce 2020.
  • Povinná účast zaměstnanců a OSVČ na důchodovém pojištění, dobrovolná účast.
  • Podmínky nároku na starobní důchod, hodnocení náhradních dob pojištění, důchodový věk.
  • Výdělečná činnost v souběhu s pobíráním důchodu. Invalidní a pozůstalostní důchody – podmínky nároku, výše.
  • Povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění, zejména vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění.
  • Povinné podávání předepsaných tiskopisů v elektronické formě. Služby ePortálu ČSSZ pro zaměstnavatele a pojištěnce (zejména interaktivní formuláře, informativní přehled dob pojištění a informativní výpočet důchodu) včetně služeb připravovaných; využití elektronické identity.
  • Informace o základních záměrech důchodové reformy.
  • Zodpovězení dotazů.

Lektor/ka: JUDr. Jana Laumannová, ČSSZ Praha, ředitelka odboru důchodového pojištění zaměstnanců

Cena: 1 700,- Kč vč. DPH platba je možná pouze bezhotovostně na účet

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené faktury

Přihláška na seminář: