Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020 - POZOR!!! přeloženo z 19. 1. 2021


Datum a čas: 22.01.2021 od 9.00 hodin - 13.00 hodin

Místo konání: on-line seminář - podle aktuální situace ve vládních opatřeních ke koronaviru

 

Náročným úkolem na mzdovém úseku je porovnání měsíčně zdaňovaných mezd s roční daňovou povinností. Obsahem semináře k této problematice proto bude:

 

 • kdo a za jakých podmínek je povinen podat za rok 2020 daňové přiznání
 • podmínky, za kterých může zaměstnanec žádat o roční zúčtování
 • solidární zvýšení daně, uplatněné v průběhu roku
 • mzdy, zdaněné v průběhu roku srážkovou daní a následně podepsané prohlášení
 • podklady, které musí zaměstnanec pro účely ročního zúčtování doložit, u kterého zaměstnavatele a v jakém termínu
 • které příjmy se do ročního zúčtování zahrnují
 • uplatnění nezdanitelných položek a jejich doložení (dary, úroky z úvěrů na financování bytových potřeb, penzijní a životní pojištění, příspěvky odborové organizaci, úhrady za zkoušky)
 • úpravy, související se životním pojištěním
 • stanovení roční daňové povinnosti
 •  uplatnění daňových slev (na zaměstnance, druhého z manželů, invalidní slevy, studentské odpočty, platby předškolním zařízením, pravidla pro dokládání a uplatňování slev)
 • posuzování vyživovaných dětí z hlediska společné domácnosti, věkového hlediska, soustavné přípravy na budoucí povolání a právního vztahu k zaměstnanci
 • podmínky pro uplatnění slev na vyživované děti (slevy a daňové bonusy, dokládání)
 • výpočet přeplatků a zásady jejich vypořádání se zaměstnanci a finančním úřadem)
 • opravy chybně sražených záloh a daňových bonusů
 • výkazy za rok 2020, jejich předkládání

 

 

 

Novelizovaná ustanovení u závislé činnosti od roku 2021

Další schválené změny u daně z příjmů od roku 2021

 

 

 

 

 

Lektor/ka: Ing. Jan Vorlíček, bývalý ředitel FÚ Hradec Králové a člen zkušební komise DP, specialista na daň z příjmů

Cena: 1 700,- Kč vč. DPH platba je možná pouze bezhotovostně na účet

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené faktury

Přihláška na seminář: