Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Účetní závěrka podnikatelů pro rok 2020


Datum a čas: 14.12.2020 od 9.00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě nebo on-line seminář - podle aktuální situace v omezení Vlády ČR

Program:

splatná versus odložená daň,
• výpočet odložené daně,

• opravy chyb minulých účetních období a změny metod – vykázání v účetní závěrce, modelové příklady
• inventarizace majetku a dluhů,
• ocenění k rozvahovému dni,
• sestavení rozvahy,
• sestavení výkazu zisku a ztráty,
• sestavení přehledu o peněžních tocích,

• diskuse

PŘÍNOS: Účast na kurzu vám pomůže ověřit správné postupy při sestavení účetní závěrky, při přípravě na daňové přiznání a prohloubí vaše znalosti účetní závěrky a související úkonů.
Cílem kurzu je dobře vás připravit na sestavování účetní závěrky a daňového přiznání. Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti a budete upozorněni na nejčastější chyby, které se v praxi vyskytují.

Lektor/ka: Ing. Lenka Dovořáková, daňová poradkyně, členka odborných sekcí KDP ČR a členka KCÚ, Praha

Cena: 1 700,- Kč vč. DPH

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené faktury

Přihláška na seminář: