Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

C - Nad daní ze závislé činnosti před koncem roku 2020


Datum a čas: 23.11.2020 od 9.00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě

Schválené (projednávané) změny u daně z příjmů

Podrobně bude probráno měsíční zpracování mezd z pohledu:

 • příjmů, které jsou od daně ze závislé činnosti osvobozeny včetně podmínek pro jejich osvobození
 • příjmů, které souvisí s minulým, současným, případně budoucím pracovním poměrem
 • uplatňování cen obvyklých u závislé činnosti
 • zdaňování agenturních pracovníků na základě zprostředkovaného zaměstnání s povolením a bez povolení
 • samostatných základů daně pro zdanění daní vybíranou srážkou

Dále bude probrána problematika stanovení měsíčního základu daně pro výpočet zálohy

 • uplatňování slev na dani včetně jejich prokazování a dokládání
 • uplatňování daňového zvýhodnění formou slev a bonusů
 • podmínky pro uplatňování daňového zvýhodnění

Součástí semináře bude dále:

 • povinná evidence zaměstnavatele ve vztahu ke správci daně
 • mzdový list, jeho obsah a vedení
 • opravy chybně sražených záloh, nesprávně uplatněných slev a bonusů
 • problematika plátcovy poklad

 

Schválená (připravovaná) ustanovení u závislé činnosti -2021

 

Připravované změny u daně z příjmů od roku 2020 (uplatňování ztrát) a od roku 2021(paušální daň, peněžité příspěvky na stravování, superhrubá mzda …)

Lektor/ka: Ing. Jan Vorlíček

Cena: 1 700,- Kč vč. DPH

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené faktury

Přihláška na seminář: