Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY 2020, 2021


Datum a čas: 29.09.2020 od 9.00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě

Daně z příjmů FO a PO

 • Minimální mzda, zaručená mzda, průměrná mzda – vazba na slevy na dani, školkovné, solidární zvýšení daně

 • OSVČ – pojistné SP, ZP

 • Paušální daňový režim, poplatník v paušálním režimu § 2a

 • Paušální daň § 7a, další informace k paušálnímu režimu část §§ 8, 13, 23,26, 38

 • Zpětné uplatnění daňové ztráty včetně příkladu

 • Implementace projektu MOJE daně

 • Otázky spojené s mimořádnými opatřeními v souvislosti s koronavirem – programy podpory státu, náklady na roušky, respirátory, dezinfekci, dary, home office a další

DPH

 • Změny sazeb

 • Aplikace směrnice EU - změna režimu u konsignačních skladů, podmínky osvobození při dodání zboží v EU, prokazování přepravy, řetězové obchody

 • Příklady z judikatury k DPH

EET

 • Zvláštní režim – podmínky a postup

 • Nové typy dokladů – bloky účtenek

Daňový řád

 • Zálohové vrácení odpočtů DPH

 • Revize sankčního systému

 • Elektronizace a kontrolní systémy

Účetnictví

 • Vlastní kapitál po novele Zákona o obchodních korporacích

 • Příprava velké novely ve vazbě na elektronizaci a robotizaci

 • Novela zákona, vyhlášky a ČÚS - výhled do dalších let. Průkaznost dokladu, e-Podatelny, časová razítka, elektronizace, robotizace

Aktuální metodika GFŘ.

Lektor/ka: Květoslava Novotná

Cena: 1 700,- Kč vč. DPH

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené faktury

Přihláška na seminář: