Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika


Kontaktní osoba

Jana Hanušová

+420 608 723 981
info@avdnachod.cz

C - Mzdové a personální novinky - Vývoj programu Antivirus po 31.8.2020, podpora zaměstnanosti v souvislosti s COVID -19. Další důležité informace v personální a mzdové oblasti s přihlédnutím ke změnám v zákoníku práce od 30.7.2020 a 1.1.2021


Datum a čas: 23.09.2020 od 9.00 hodin

Místo konání: Přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě

Určeno:

Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

Přínos / Cíl:

Na semináři získáte aktuální přehled o vývoji v otázkách programu ANITIVIRUS – podpora zaměstnanosti a o změnách od 30.7. v Zákoníku práce, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů.

Program:

AKTUALITY V OBLASTI PROBLEMATIKY COVID -19.

Pokračování programu Antivirus -  podpora zaměstnanosti. Rekapitulace principů jednotlivých programů Antivirus „A“, „B“, a „C“. Praktické zkušenosti s čerpáním příspěvků a následných kontrol inspektorátu práce a úřadu práce. Na co se kontrolní orgány zaměřují. Přetrvávající překážky v práci na straně zaměstnavatele – částečná nezaměstnanost § 209. Jak má zaměstnavatel postupovat, vnitřní firemní předpis a jeho obsah. Další aktuální informace podle vývoje situace v oblasti COVID-19 a event. přijímání dalších opatření vlády v souvislosti se zamezením šíření pandemie ve vazbě na podporu zaměstnanosti.

ZÁKONÍK PRÁCE Z POHLEDU PERSONALISTŮ V ROCE 2020 a změny od 30.7. a 1.1.2021.
Praktické zkušenosti při přijímání zaměstnanců:
Požadované doklady v rámci přijímacího řízení • ochrana osobních údajů •
zápočtový list, obsah a jeho vydánízásadní změny od 30.7.2020 osobní dotazník a archivace dokladů • GDPR –
ochrana osobních údajů, informování o obsahu pracovního poměru doručování písemnostízásadní změny od 30.7. co zaměstnavatel není oprávněn požadovat od zaměstnance za informace •. Změny při agenturním zaměstnávání – nový § 309a) Zákoníku práce. Přechod práv a povinností od 30.7.2020 – zásadní změna. Základní informace ve vysílání zaměstnanců, nově pojmy krátkodobé vyslání, dlouhodobé vyslání. Průměrný výdělek a jeho dopočet na úroveň minimální zaručené mzdy počínaje od 30.7.2020.

DOHODY O PRACÍCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR.
Co musí zaměstnavatel dodržet, čeho se vyvarovat při uzavírání těchto pracovněprávních vztahů • poznatky z kontrol inspekce práce • rozsah výkonu práce na DPP a DPČ v roce 2020 • nároky zaměstnanců činných na základě DPČ nebo DPP .

DOVOLENÁ V ROCE 2020 A NOVÉ PRINCIPY DOVOLENÉ OD ROKU 2021.
Princip určení výměry dovolené, dovolená a mateřská dovolená, dovolená při zkrácené pracovní době, dovolená u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, převod zůstatku dovolené z roku do roku • vnitřní firemní předpisy k této problematice • pracovní řád. Celá řada příkladů na výpočet dovolené. Zásadní změna poskytování dovolené na hodiny a s tím spojené nové úpravy paragrafů ve vazbě na výpočet dovolené od roku 2021.  Názorné ukázky výpočtů a doporučené postupy !

PRACOVNÍ DOBA  A JEJÍ URČENÍ.
Práce doma, nerovnoměrná pracovní doba, přestávky v práci, evidence pracovní doby v roce 2020, práce přesčas a ve svátek • co kontroluje inspektorát práce • možné sankce za porušení zákoníku práce v oblasti uzavírání pracovněprávních vztahů, čerpání dovolené a evidence o odpracované době. Nový pojem od 30.7. – vícesměnné režimy. Úprava principu u pružné pracovní doby. Dohoda o práci z domova – pojmy homeworkin, teleworking. Novinka od 1.1.2021 – sdílené zaměstnávání.

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2021.

Prováděcí předpisy k této problematice • povinnosti zaměstnavatelů v agendě úrazového pojištění • plnění náhrad za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a další náhrady • vysvětlení důležitých pojmů – pojem pracovní úraz, co je plnění pracovních úkolů, stravování a pracovní úraz, přímá cesta do a ze zaměstnání. Nově od 1.1.2021 výpočet náhrady za smrtelný pracovní úraz a závažné poškození zdraví spojené s pracovním úrazem.  
ZÁVĚR, DISKUSE .    

Lektor/ka: Pan Zdeněk Křížek

Cena: 1 700,- Kč vč. DPH

Účet: 2301235857/2010

KS: 0308, VS: dle vystavené faktury

Přihláška na seminář: