Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba:

Jana Hanušová

tel. +420 608 723 981
info@avdnachod.cz
Zpět na výpis seminářů

C - Zdravotní pojištění v roce 2020:


Datum a čas: 16.03.2020 od 9:00
Místo konání: přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě

  • změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2019 a k 1. 1. 2020. Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem

  • aktuality s ohledem na vývoj legislativy, postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny. Příklady k jednotlivým tematickým oblastem

  • další témata semináře – taková, abyste nedělali chyby:pro koho je zdravotní pojištění v České republice povinné,

  • jak zjistit, zda plnění zúčtované zaměstnanci zahrnout nebo nezahrnout do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění

  • kdy je pro plnění povinností zaměstnavatele důležitá výše příjmu, a kdy naopak výše příjmu nerozhoduje

  • na co všechno se ptát zaměstnance, když jeho příjem nedosahuje minimální mzdy

  • ve kterých situacích podává zaměstnavatel opravný Přehled, role čestných prohlášení zaměstnance ve zdravotním pojištění

  • základní zásady u dohod z pohledu zdravotního pojištění, kdy se sčítají/nesčítají příjmy z dohod, souběžné pracovněprávní vztahy

  • postupy zaměstnavatele na přelomu let 2019/2020 – příklady z oblasti minimálního vyměřovacího základu a pracovněprávních vztahů

  • na jakých principech je založeno zpracování osobních údajů zdravotními pojišťovnami, zveřejňování dlužníků, a spousta dalších zajímavých informací

Lektor/ka: Ing. Antonín Daněk
Cena: vč. DPH 21% 1 700,- Kč
Účet: 2301235857/2010
KS: 0308 VS: dle zaslané fakturyZávazná přihláška na seminář - vyplňte:

Počet účastníků:*
Jména účastníků:
Název firmy:*
Adresa firmy:
IČO:
DIČ:
Uhradíme dne:
Z účtu číslo:
Vložné uhradíme v hotovosti u prezence dne:
Kontaktní osoba:*
Telefon:*
Email:*
Kontrolní kód:* Kontrolní kód
Upřesnění:*

Informace o ochraně osobních údajů

© 2020 - Akademie vzdělávání dospělých

Informace o cookies | Informace o ochraně osobních údajů

Admin