Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba:

Jana Hanušová

tel. +420 608 723 981
info@avdnachod.cz
Zpět na výpis seminářů

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI ZA ROK 2019:


Datum a čas: 15.01.2020 od 9:00
Místo konání: přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě

  • provedení ročního zúčtování za rok 2019, kdo, kdy a jak může požádat o provedení ročního zúčtování, co musí podle zákona doložit, slevy na dani, nezdanitelné části základu daně, daňové zvýhodnění

  • zpětné podepsání (učinění) prohlášení,opravy chybně sražených záloh, doplacení mezd – např. neplatná výpověď), vracení mezd zaměstnancem (např. vracení motivačního - stabilizačního příspěvku)

  • stručně změny ve 2019 - srážková daň, změna základu daně, oznámení o příjmech nerezidentů), příjmy podléhající srážkové dani

  • správné stanovení základu daně (zejména u poplatníků podléhajících zahraničnímu pojištění, rozdíl vyslání zaměstnance k ekonomickému zaměstnavateli a zaměstnanci s dvěma různými zaměstnavateli)

  • zaměstnanci českého plátce pracující v zahraničí (rezidenti a nerezidenti), povinnosti plátce daně, vyúčtování záloh a srážkové daně, vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech

  • co je navíc v případě zaměstnání nerezidentů

  • vybrané benefity zaměstnanců z pohledu daně ze závislé činnosti dle zkušeností z finanční správy

  • změny podle aktuálního stavu legislativy, časté chyby ve zdaňování závislé činnosti zjišťované finančními úřady

  • některé rozsudky Nejvyššího správního soudu

  • dotazy a diskuse

Lektor/ka: Ing. Iva Rindová
Cena: 1 400,- Kč Kč
Účet: 2301235857/2010
KS: 0308 VS: dle zaslané fakturyZávazná přihláška na seminář - vyplňte:

Počet účastníků:*
Jména účastníků:
Název firmy:*
Adresa firmy:
IČO:
DIČ:
Uhradíme dne:
Z účtu číslo:
Vložné uhradíme v hotovosti u prezence dne:
Kontaktní osoba:*
Telefon:*
Email:*
Kontrolní kód:* Kontrolní kód
Upřesnění:*

Informace o ochraně osobních údajů

© 2019 - Akademie vzdělávání dospělých

Informace o cookies | Informace o ochraně osobních údajů

Admin