Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba:

Jana Hanušová

tel. +420 608 723 981
info@avdnachod.cz
Zpět na výpis seminářů

DPH V ROCE 2019 A VÝHLED NA ROK 2020:


Datum a čas: 25.11.2019 od 9:00
Místo konání: přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě

  • legislativní vývoj u DPH, přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH, předmět daně, ekonomická činnost a osoba povinná k dani (osoba jednající jako taková)

  • definice úplaty a dotace k ceně, zpřesnění výpočtu obratu pro registraci k DPH, § 10i a režim jednoho správního místa (limit 10.000 Euro)

  • poukazy – rozdělení na jednoúčelové a víceúčelové poukazy a zdaňování jejich převodu, změny u vystavování daňových dokladů a povinnost jejich doručování v roce 2019, souhrnný daňový doklad

  • základ daně a jeho oprava, opravné daňové doklady, nové pojetí nedobytných pohledávek, sazby daně a jejich plánované změny na rok 2020 (plánované rozšíření sazby daně 10 %)

  • změny u dodání nemovitých věcí a u nájmu nemovitých věcí, intrakomunitární plnění v rámci EU včetně změn, dovoz a vývoz zboží, služby přímo vázané na dovoz a vývoz

  • přenesená daňová povinnost a novinky tohoto režimu + upřesnění tzv. „dobré víry“ pro rok 2019, pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením – zánik pokuty po 6-ti měsících, úprava pravidel pro promíjení pokut

  • vykazování daně u společnosti (bývalé sdružení) – postup po 1. 1. 2019, další vybraná ustanovení zákona o DPH – např. nespoleh. plátce, nespoleh. osoba, ručení příjemce plnění za daň neodvedenou poskytovatelem, atd.

  • možnost plošného zavedení režimu přenesení daňové povinnosti u všech zdanitelných plnění (nad limit 17.500 Euro)

  • další aktuality u DPH

  • dotazy, diskuse

Lektor/ka: Ing. Roman Škaloud
Cena: 1 400,- Kč Kč
Účet: 2301235857/2010
KS: 0308 VS: dle zaslané fakturyZávazná přihláška na seminář - vyplňte:

Počet účastníků:*
Jména účastníků:
Název firmy:*
Adresa firmy:
IČO:
DIČ:
Uhradíme dne:
Z účtu číslo:
Vložné uhradíme v hotovosti u prezence dne:
Kontaktní osoba:*
Telefon:*
Email:*
Kontrolní kód:* Kontrolní kód
Upřesnění:*

Informace o ochraně osobních údajů

© 2019 - Akademie vzdělávání dospělých

Informace o cookies | Informace o ochraně osobních údajů

Admin