Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba:

Jana Hanušová

tel. +420 608 723 981
info@avdnachod.cz
Zpět na výpis seminářů

C - Mzdové a personální změny v roce 2020:


Datum a čas: 27.01.2020 od 9:00
Místo konání: přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě

  • změny ve mzdové oblasti-od 1.5.2019- uplatnění srážkové daně do 3 000 Kč bez prohlášení

  • od 1.6.2019 - nové parametry při provádění srážek ze mzdy, od 1.7.2019 - zákon č. 32/2019 Sb. – zrušení karenční doby, snížení sazby pojistného na SZ,dopad na výpočet daňového základu

  • změny v pracovněprávní oblasti a odměňování, návrh novely zákoníku práce – z pohledu mzdové účetní a personalisty – předpoklad účinnosti od roku 2021

  • výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v r. 2020 -vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd.

  • změny v Zákoně o dani z příjmů, stravenkový paušál, další změny v ZDP

  • změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení, nové redukční hranice pro rok 2020, maximální vyměřovací základ v r. 2020, další parametrické údaje ,dobrovolná účast na důchodovém pojištění

  • změny ve zdravotním pojištění,odpočet u poživatelů invalidních důchodů zaměstnaných u tzv. chráněné dílny v r. 2020, minimální vyměřovací základ

  • změny v oblasti srážek ze mzdy,nezabavitelná částka v r. 2020, výše životního minima, vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy

  • E- neschopenka, postup lékaře, povinnosti zaměstnavatele, notifikace údajů, verifikace údajů, atd., nový třídílný dokument – počátek DPN, průkaz pojištěnce, ukončení DPN

  • změny v poskytování rodičovského příspěvku od roku 2020, dotazy a diskuse

Lektor/ka: Ing. Růžena Klímová
Cena: 1 400,- Kč Kč
Účet: 2301235857/2010
KS: 0308 VS: dle zaslané fakturyZávazná přihláška na seminář - vyplňte:

Počet účastníků:*
Jména účastníků:
Název firmy:*
Adresa firmy:
IČO:
DIČ:
Uhradíme dne:
Z účtu číslo:
Vložné uhradíme v hotovosti u prezence dne:
Kontaktní osoba:*
Telefon:*
Email:*
Kontrolní kód:* Kontrolní kód
Upřesnění:*

Informace o ochraně osobních údajů

© 2019 - Akademie vzdělávání dospělých

Informace o cookies | Informace o ochraně osobních údajů

Admin