Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba:

Jana Hanušová

tel. +420 608 723 981
info@avdnachod.cz
Zpět na výpis seminářů

C -Změny v dani z příjmů ze závislé činnosti:


Datum a čas: 18.11.2019 od 9:00
Místo konání: přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě

  • podrobně bude probráno měsíční zpracování mezd z pohledu: příjmů, které jsou od daně ze závislé činnosti osvobozeny včetně podmínek pro jejich osvobození

  • příjmů, které souvisí s minulým, současným, případně budoucím pracovním poměrem

  • uplatňování cen obvyklých u závislé činnosti, zdaňování agenturních pracovníků na základě zprostřednokováného zaměstnání s povolením a bez povolení

  • samostatné základy daně pro zdanění daní vybíranou srážkou

  • problematika prohlášení v písemné a elektronické formě, uplatňování slev na dani včetně jejich prokazování a dokládání

  • uplatňování daňového zvýhodnění formou slev a bonusů, podmínky pro uplatňování daňového zvýhodnění

  • povinná evidence zaměstnavatele ve vztahu ke správci daně, mzdový list, jeho obsah a vedení

  • opravy chybně sražených záloh, nesprávně uplatněných slev a bonusů,

  • problematika plátcovy pokladny, další problematika souvisící se zdaňováním příjmů ze závislé činnost

  • příprava na roční zúčtování za rok 2019, připravované změny na úseku závislé činnosti a další aktuální daňové informace

Lektor/ka: Ing. Jan Vorlíček
Cena: 1 400,- Kč Kč
Účet: 2301235857/2010
KS: 0308 VS: dle zaslané fakturyZávazná přihláška na seminář - vyplňte:

Počet účastníků:*
Jména účastníků:
Název firmy:*
Adresa firmy:
IČO:
DIČ:
Uhradíme dne:
Z účtu číslo:
Vložné uhradíme v hotovosti u prezence dne:
Kontaktní osoba:*
Telefon:*
Email:*
Kontrolní kód:* Kontrolní kód
Upřesnění:*

Informace o ochraně osobních údajů

© 2019 - Akademie vzdělávání dospělých

Informace o cookies | Informace o ochraně osobních údajů

Admin