Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba:

Jana Hanušová

tel. +420 608 723 981
info@avdnachod.cz
Zpět na výpis seminářů

C -Podzim 2019 ve mzdové účtárně:


Datum a čas: 21.10.2019 od 9:00
Místo konání: přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě

  • plně funkční eNeschopenky od roku 2020-elektronické dočasné pracovní neschopnosti v praxi

  • neposkytování příplatků za práci na dohody donané mimo pracovní poměr a diskriminace zaměstnanců

  • motivační příspěvek-zopakování základních zásad poskytování motivačního příspěvku žákům a studentům, doporučené vzory MŠMT

  • darování krve nebo plazmy-povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance v souvislosti s překážkou v práci

  • splatnost mzdy a výplatní termín-nevyplacení v termínu splatnosti, kdy má být výplata na účtu zaměstnance spod.

  • elektronické výplatní pásky zasílané na soukromé mailové účty zaměstnanců-pravidla zasílání elektr. výplat. pásek

  • ochrana osobních údajů-nový zákon o zpracování osobních údajů, kontrolní činnost Úřadu na ochranu os. údajů a inspektorátu práce

  • místo výkonu práce a místo pravidelného pracoviště z pohledu cestovních náhrad a vystavování cestovních příkazů (rozdíl v postupu u státních úředníků)

  • další novinky k datu konání semináře-informace o připravovaných novelách-velká novela zákoníku práce

  • novela občanského soudního řádu a exekučního řádu (paušální náhrada zaměstnavatelům, součinnost apod.), přípravované změny otcovské a rodičovské dovolené a další

Lektor/ka: PhDr. Dagmar Kučerová
Cena: 1 400,- Kč Kč
Účet: 2301235857/2010
KS: 0308 VS: dle zaslané fakturyZávazná přihláška na seminář - vyplňte:

Počet účastníků:*
Jména účastníků:
Název firmy:*
Adresa firmy:
IČO:
DIČ:
Uhradíme dne:
Z účtu číslo:
Vložné uhradíme v hotovosti u prezence dne:
Kontaktní osoba:*
Telefon:*
Email:*
Kontrolní kód:* Kontrolní kód
Upřesnění:*

Informace o ochraně osobních údajů

© 2019 - Akademie vzdělávání dospělých

Informace o cookies | Informace o ochraně osobních údajů

Admin