Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba:

Jana Hanušová

tel. +420 608 723 981
info@avdnachod.cz
Zpět na výpis seminářů

Novely zákona o DPH v roce 2019 (změny od 1.1., 1.2., 1.4.):


Datum a čas: 27.05.2019 od 9:00
Místo konání: přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě

  • očekávané změny legislativy v oblasti DPH, novela zákona o DPH 283/2018 Sb. a 6/2019 Sb. (účinné od 1. 1. 2019, resp. od 1. 2. 2019)

  • velká „aprílová“ novela zákona o DPH 80/2019 Sb., jejímž předmětem je mj.:

  • nové vymezení pojmu úplata, věcná břemena jako předmět daně z přidané hodnoty

  • upřesnění pojmu ekonomická činnost, poskytování elektronických služeb, dodání dovezeného zboží

  • uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů, vymezení základu daně, změna výpočtu daně u úplaty, změny u vystavování souhrnných daňových dokladů

  • povinnost vynaložit úsilí k doručení daňového dokladu,opravy základu daně a daně – nová úprava pro nedobytné pohledávky

  • prodej a pronájem nemovitostí vs. ubytování, plnění poskytovaná jako protihodnota členského příspěvku, osvobozená plnění pro členy uskutečňující osvobozenou činnost

  • úpravy v osvobození od daně při vývozu, služby vázané na dovoz a vývoz, úpravy ve vracení daně

  • elektronická podání povinná pro identifikované osoby, úpravy ustanovení týkajících se kontrolních hlášení,

  • změny v dobrovolné registraci identifikovaných osob, nové vymezení osoby povinné přiznat daň, časové posuny

Lektor/ka: Ing. Iva Stejskalová, vedoucí oddělení nepřímých daní, Finanční úřad pro Pardubický kraj
Cena: 1 300,- Kč Kč
Účet: 2301235857/2010
KS: 0308 VS: dle zaslané fakturyZávazná přihláška na seminář - vyplňte:

Počet účastníků:*
Jména účastníků:
Název firmy:*
Adresa firmy:
IČO:
DIČ:
Uhradíme dne:
Z účtu číslo:
Vložné uhradíme v hotovosti u prezence dne:
Kontaktní osoba:*
Telefon:*
Email:*
Kontrolní kód:* Kontrolní kód
Upřesnění:*

Informace o ochraně osobních údajů

© 2019 - Akademie vzdělávání dospělých

Informace o cookies | Informace o ochraně osobních údajů

Admin