Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba:

Jana Hanušová

tel. +420 608 723 981
info@avdnachod.cz
Zpět na výpis seminářů

Aktuality ze mzdové účtárny 2019:


Datum a čas: 24.06.2019 od 9:00
Místo konání: přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě

  • Zrušení karenční doby v příkladech a informace o dalších připravovaných novelách zákoníku práce (platná novela zákoníku práce, aktuálně schválená účinnost od 1. července 2019).

  • Postupné zavádění elektronické formy dočasných pracovních neschopnosti z pohledu zaměstnavatele (jejich plánované zavádění od poloviny roku, eventuálně až od roku 2020).

  • Novela insolvenčního zákona, účinnost od 1. června 2019 – změny v oddlužení z pohledu zaměstnavatele, postup po ukončení oddlužení (oddlužení, konkurz, exekuce).

  • Plánované zvýšení nezabavitelné částky – aktuálně k návrhu novely nařízení vlády o nezabavitelné částce, plánováno od 1. června 2019.

  • Překážky v práci na straně zaměstnance. Rehabilitace – nové stanovisko MZ (praktické otázky při posouzení placené překážky v práci - které úkony spadají pod pojem rehabilitace)

  • Novela zákona o daních z příjmů, tzv. daňový balíček aktuální výklady, sdělení finanční správy (účinnost 1. ledna 2019).

  • Opakované uzavírání dohod konaných mimo pracovní poměr a záměrné vyhýbání se odvodu pojistného – vyjádření příslušných institucí.

  • Aktuálně k některým zaměstnaneckým benefitům – zájezd a rekreace formou poukázek, obecně k poukázkám, vzdělávání zaměstnanců, nealkoholické nápoje poskytované ke spotřebě na pracovišti.

  • Další legislativní novinky, právní výklady a doporučení k datu konání semináře

Lektor/ka: PhDr. Dagmar Kučerová - lektorka a redaktorka serveru Podnikatel.cz
Cena: 1 300,- Kč Kč
Účet: 2301235857/2010
KS: 0308 VS: dle zaslané fakturyZávazná přihláška na seminář - vyplňte:

Počet účastníků:*
Jména účastníků:
Název firmy:*
Adresa firmy:
IČO:
DIČ:
Uhradíme dne:
Z účtu číslo:
Vložné uhradíme v hotovosti u prezence dne:
Kontaktní osoba:*
Telefon:*
Email:*
Kontrolní kód:* Kontrolní kód
Upřesnění:*

Informace o ochraně osobních údajů

© 2019 - Akademie vzdělávání dospělých

Informace o cookies | Informace o ochraně osobních údajů

Admin