Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba:

Jana Hanušová

tel. +420 608 723 981
info@avdnachod.cz
Zpět na výpis seminářů

Důchodové a nemocenské pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení:


Datum a čas: 20.05.2019 od 9:00
Místo konání: přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě

  • Vybrané informace zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákona č. 589/1992 Sb.,

  • o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

  • Nařízení vlády č. 213/2018 Sb., zákon č. 32/2019 Sb., zákon č. 191/2018 Sb., upravující zákon o nemocenském pojištění, zákon o důchodovém pojištění a další.

  • Dávka nemocenského pojištění: otcovská poporodní péče, dlouhodobé ošetřovné. Podmínky nároku na tyto dávky.

  • Povinnosti zaměstnavatele dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

  • Dávka důchodového pojištění: starobní důchod. S tím související informace: informativní osobní list důchodového pojištění, dobrovolné důchodové pojištění, zaměstnávání poživatele starobního důchodu.

  • Obecné informace k vedení evidenčního listu důchodového pojištění. Příklady zápisu do evidenčního listu důchodového pojištění.

Lektor/ka: Bc. Lada Fiedlerová - vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Náchod
Cena: 1 300,- Kč Kč
Účet: 2301235857/2010
KS: 0308 VS: dle zaslané fakturyZávazná přihláška na seminář - vyplňte:

Počet účastníků:*
Jména účastníků:
Název firmy:*
Adresa firmy:
IČO:
DIČ:
Uhradíme dne:
Z účtu číslo:
Vložné uhradíme v hotovosti u prezence dne:
Kontaktní osoba:*
Telefon:*
Email:*
Kontrolní kód:* Kontrolní kód
Upřesnění:*

Informace o ochraně osobních údajů

© 2019 - Akademie vzdělávání dospělých

Informace o cookies | Informace o ochraně osobních údajů

Admin