Akademie vzdělávání dospělých

IČO: 07314485

Borská 1851
547 01 Náchod
Česká republika

Kontaktní osoba:

Jana Hanušová

tel. +420 608 723 981
info@avdnachod.cz
Zpět na výpis seminářů

Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolán:


Datum a čas: 17.12.2018 od 9:00
Místo konání: přednáškový sál hotelu Beránek v Náchodě

  • 1.Vývoj právní úpravy povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání a výhled s ohledem na připravované změny legislativy týkající se uvedené oblasti – novela zákoníku práce

  • 2.Povinnosti zaměstnavatele a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – novela zákon č. 205/2015 Sb., zákon č. 181/2018 Sb.

  • 3.Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 170/2014 Sb.)

  • 4.Pojem pracovního úrazu, nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání

  • 5.Odpovědnost zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání – základní předpoklady odpovědnosti, míra odpovědnosti

  • 6.Náhrada škody a nemajetkové újmy – náhrada za ztrátu na výdělku, za bolest a ztížení společenského uplatnění, za účelně vynaložené náklady spojené s léčením a za věcnou škodu

  • 7.Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání – zákoník práce, vyhláška č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 8.Diskuse

Lektor/ka: p. Robert Křepinský
Cena: 1 300,- Kč Kč
Účet: 2301235857/2010
KS: 0308 VS: dle zaslané fakturyZávazná přihláška na seminář - vyplňte:

Počet účastníků:*
Jména účastníků:
Název firmy:*
Adresa firmy:
IČO:
DIČ:
Uhradíme dne:
Z účtu číslo:
Vložné uhradíme v hotovosti u prezence dne:
Kontaktní osoba:*
Telefon:*
Email:*
Kontrolní kód:* Kontrolní kód
Upřesnění:*

Informace o ochraně osobních údajů

© 2018 - Akademie vzdělávání dospělých

Informace o cookies | Informace o ochraně osobních údajů

Admin